tìm nghiệm của phương trình lượng giác

Bài viết lách Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích tập luyện Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn.

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: tìm nghiệm của phương trình lượng giác

Để dò xét nghiệm của phương trình bậc nhất;bậc nhì của một hàm con số giác bên trên khoảng; đoạn tớ thực hiện như sau:

+ Cách 1. Giải phương trình bậc nhất; bậc nhì của một hàm số lương bổng giác( lưu ý rất có thể cần dùng những công thức cộng; công thức nhân đôi; công thức đổi mới sụp đổ tổng trở thành tích; tích trở thành tổng nhằm giải phương trình )

+ Cách 2: Xét chúng ta nghiệm bên trên khoảng tầm (a; b) nhằm dò xét những độ quý hiếm k nguyên vẹn vừa lòng ĐK.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Nghiệm của phương trình lượng giác 2sin2x – 3sinx +1= 0 thõa ĐK 0 ≤x≤π/2 là:

A.Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

B.Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

C.Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

D.Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Lời giải

Chọn C

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Ví dụ 2. Số nghiệm của phương trình sin2 x- sinx= 0 bên trên khoảng tầm (0; 2π) là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Quảng cáo

Lời giải

Ta với sin2 x- sinx= 0

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

+ với chúng ta nghiệm x= kπ.

Ta có: 0 < kπ < 2π

⇒ 0 < k < 2

Mà k nguyên vẹn nên k= 1

+ Với chúng ta nghiệm x= π/2+k2π

Ta có; 0 < π/2+ k2π < 2π

⇒ - π/2 < k2π < 3π/2 ⇒ (- 1)/4 < k < 3/4

Mà k nguyên vẹn nên k= 0

⇒ Phương trình đang được cho tới với nhì nghiệm nằm trong khoảng tầm (0; 2π)

Chọn B.

Ví dụ 3. Cho phương trình cos(x- 1800) + 2sin(900- x) = 1. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm (900; 3600)

A. 0

B.1

C. 2

D .3

Lời giải

Ta với : cos(x- 1800) = - cosx và sin(900- x)= cosx

Do đó; cos( x- 1800) + 2sin(900– x)

⇒ - cosx +2cosx = 1

⇒ cosx = 1 ⇒ x= k.3600

Với x∈ ( 900; 3600) tớ có:

900 < x < 3600 ⇒ 900 < k.3600 < 3600

⇒ 1/4 < k < 1

⇒ Không có mức giá trị nguyên vẹn nào là của k thỏa mãn

Chọn A.

Ví dụ 4. Cho phương trình cosx – sin2x =0. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên đoạn [0; 3600]

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Lời giải

Ta có:cosx – sin2x= 0

⇒ cosx= sin 2x ⇒ cosx= cos(900-2x)

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

+ Ta dò xét những nghiệm của phương trình bên trên đoạn [00; 3600]

*Với chúng ta nghiệm: x= 300+k.1200 tớ có:

00 ≤ 300+k.1200 ≤ 3600

⇒ -300 ≤ k.1200 ≤ 3300 (-1)/4 ≤ k ≤ 11/4

Mà k nguyên vẹn nên k = 0;1 hoặc 2. Khi ê nghiệm của phương trình là: 300; 1500; 2700

* Với chúng ta nghiệm x= 900-k.3600 tớ có:

00 ≤ 900-k.3600 ≤ 3600

⇒ - 900 ≤ -k.3600 ≤ 2700

⇒ (- 3)/4 ≤ k ≤ 1/4

Mà k nguyên vẹn nên k= 0. Khi ê nghiệm phương trình là x= 900

⇒ Phương trình đang được cho tới với tư nghiệm

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 5. Tìm những nghiệm của phương trình - 2tan2 x+ 4tanx – 2= 0 bên trên khoảng tầm (900; 2700)

A. 1350

B. 1650

C. 2250

D. Tất cả sai

Lời giải

Ta có: -2tan2x + 4tanx – 2= 0

⇒ - 2( tanx- 1)2 = 0 ⇒ tan x= 1

⇒ x= 450+ k.1800

Ta dò xét những nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm (900; 2700)

Ta có: 900 < x < 2700 ⇒ 900 < 450+ k.1800 < 2700

⇒ 450 < k.1800 < 2250

⇒ 1/4 < k < 5/4

Mà k nguyên vẹn nên k = 1. Khi đó: nghiệm của phương trình là: x= 2250

Chọn C.

Ví dụ 6. Cho phương trình cos2 x + sinx +1= 0. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên đoạn [0; 7200]

A. 0

B. 3

C. 4

D. 2

Lời giải

Ta có: cos0 x+ sinx +1= 0

⇒ 1-sin0 x + sinx +1 = 0

⇒ - sin0 x+ sinx + 2= 0

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ sinx= - 1 ⇒ x= 2700+ k.3600

+ Ta có: 00 ≤ 2700+k.3600 ≤ 7200

⇒ -2700 ≤ k.3600 ≤ 4500

⇒ (- 3)/4 ≤ k ≤ 5/4

Mà k nguyên vẹn nên k= 0 hoặc k=1.

⇒ Phương trình đang được cho tới với nhì nghiệm nằm trong đoạn [00; 7200]

Chọn D

Ví dụ 7. Cho phương trình sin2 2x +2 cos2 x = 0. Tìm tổng những nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm (00; 1800).

A.900

B. 1800

C. 1650

D. 2700

Lời giải.

Ta có: sin2 2x + 2cos2 x= 0

⇒ 1- cos2 2x + 1+ cos2x= 0

⇒ - cos2 2x + cos2x + 2= 0

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Với cos2x= -1 ⇒ 2x=1800+ k.3600

⇒ x= 900 + k.1800

Ta xét những nghiệm của phương trình bên trên (0; 1800)

⇒ 00 < 900+ k.1800 < 1800

⇒ -900 < k.1800 < 900

⇒ (- 1)/2 < k < 1/2

K nguyên vẹn nên k= 0. Khi đó;x= 900

Chọn A.

Ví dụ 8. Tìm tổng những nghiệm của phương trình cos4 x- sin4 x= 0 bên trên khoảng tầm (0;2π)

A. 15π/4

B. 13π/4

C. 5π/2

D. Đáp án khác

Lời giaỉ

Ta có; cos4 x- sin4 x = 0

⇒ ( cos2 x – sin2 x) .(cos2 x+ sin2 x) = 0

⇒ cos2x. 1= 0 ⇒ cos2x= 0

⇒ 2x= π/2+kπ ⇒ x= π/4+ kπ/2

Ta dò xét những nghiệm của phương trình bên trên khoảng(0; 2π)

Ta có: 0 < x < 2π nên 0 < π/4+ kπ/2 < 2π

⇒ π/4 < kπ/2 < 7π/4 ⇒ 50% < k < 7/2

Mà k nguyên vẹn nên k∈{1;2;3}

⇒ Ba nghiệm của phương trình đang được cho tới bên trên khoảng tầm ( 0;2 π) là: 3π/4; 5π/4 và 7π/4

⇒ Tổng những nghiệm là : 15π/4

Chọn A.

Quảng cáo

C. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1:Cho phương trình Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên đoạn [0; 4π]?

Xem thêm: trường thcs đức trí quận 1 hồ chí minh

A. 3

B.4

C. 5

D. 6

Lời giải:

Điều khiếu nại : cosx ≠ 1 ⇒ x ≠ k2π

Với ĐK bên trên phương trình bên trên trở thành:

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

+Trường hợp ý 1. Với sinx=0 ⇒ x =kπ

Kết phù hợp với ĐK suy ra: x=(2k+1).π

Vì 0 ≤ x ≤ 4π nên 0 ≤ ( 2k+1)π ≤ 4π

⇒ 0 ≤ 2k+1 ≤ 4 ⇒ -1/2 ≤ k ≤ 3/2

Mà k nguyên vẹn nên k = 0 hoặc 1.

⇒ Phương trình với nhì nghiệm nằm trong đoạn [0; 4π]

+ Trường hợp ý 2:

Với sinx= - 1 ⇒ x= 3π/2+k2π ( thỏa mãn ĐK ) .

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Mà k nguyên vẹn nên k= 0 hoặc k= 1.

Kết hợp ý nhì ngôi trường hợp; suy đi ra phương trình với toàn bộ tư nghiệm bên trên đoạn [0; 4π]

Chọn B.

Câu 2:Cho phương trình – 2sin2x – 6cosx+ 6 = 0 . Tìm số nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm ( 2π;6π)?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Ta có: - 2sin2x - 6cosx+ 6= 0

⇒ ( 2 -2sin2x ) – 6cosx+ 4=0

⇒ 2cos2 x- 6cosx + 4= 0

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Với cosx= 1 ⇒ x = k2π

Ta có: x∈( 2π;6π) nên 2π < k2π < 6π

⇒ 1 < k < 3

Mà k nguyên vẹn nên k= 1.

Vậy phương trình đang được cho tới với độc nhất một nghiệm bên trên khoảng tầm ( 2π;6π).

Chọn A.

Câu 3:Cho phương trình: 2cos2 x- √3cosx=0. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm (0;2π) ?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lời giải:

Ta có: 2cos2x- √3 cosx=0

⇒ cosx.( 2cosx- √3)=0

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

+ Xét cosx = 0 ⇒ x=k2π

Mà 0 < x < 2π nên 0 < k2π < 2π

⇒ 0 < k < 1

Mà k nguyên vẹn nên không tồn tại độ quý hiếm nào là của k vừa lòng.

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Với từng độ quý hiếm của k cho tới tớ một nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm đang được xét.

⇒ Phương trình với toàn bộ 2 nghiệm nằm trong khoảng tầm (0; 2π) .

Chọn C.

Câu 4:Cho phương trình: Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn.Tìm số nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm ( 2π;6π)?

A. 3

B.5

C.6

D.4

Lời giải:

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Mà k nguyên vẹn nên k∈{2;3;4;5}

⇒ Phương trình với 4 nghiệm bên trên khoảng tầm đang được xét.

Chọn D.

Câu 5:Cho phương trình : tan4 x - 3tan2 x= 0. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm (0; 10π)

A. 27

B. 28

C. 29

D. 30

Lời giải:

Điều kiện:cosx ≠ 0 hoặc x ≠ π/2+kπ

Ta có: tan4x - 3tan2 x=0

⇒ tan2 x. (tan2 x- 3) = 0

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

+ Xét chúng ta nghiệm x= kπ

⇒ 0 < kπ < 10 π ⇒ 0 < k < 10

Mà k nguyên vẹn nên k∈{1;2;3;..;9} với 9 độ quý hiếm của k vừa lòng.

+ Xét chúng ta nghiệm: x= π/3+kπ

⇒ 0 < π/3+ kπ < 10 π ⇒ (- 1)/3 < k < 29/3

Mà k nguyên vẹn nên k∈{0;1;2;…;9} với 10 độ quý hiếm của k vừa lòng.

+ Xét chúng ta nghiệm: x= (-π)/3+kπ

⇒ 0 < -π/3+ kπ < 10 π ⇒ 1/3 < k < 31/3

Mà k nguyên vẹn nên k∈{1;2;…;9;10} với 10 độ quý hiếm của k vừa lòng.

Kết hợp ý 3 tình huống suy đi ra phương trình với vớ cả:

9+10+ 10= 29 nghiệm bên trên khoảng tầm ( 0;10π)

Chọn C.

Câu 6:Cho phương trình: sin2 x+ 1- sin2 2x= 1. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên đoạn [π/2;2π]

A. 5

B.3

C.4

D. 6

Lời giải:

Ta có; sin2 x+ 1- sin22x= 1

⇒ 2sin2 x + 2. (1- sin22x)- 2 = 0

⇒ 1- cos2x + 2. cos22x - 2 =0

⇒ 2cos22x – cos2x - 1 = 0

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

+ Ta có: π/2 ≤ x ≤ 2π nên: π/2 ≤ kπ ≤ 2π

⇒ 50% ≤ k ≤ 2 nhưng mà k nguyên vẹn nên k= 1 hoặc 2.

+ Tương tự: π/2 ≤ π/3+ kπ ≤ 2π

⇒ 1/6 ≤ k ≤ 5/3 nhưng mà k nguyên vẹn nên k= 1.

+ π/2 ≤ (-π)/3+ kπ ≤ 2π

⇒ 5/6 ≤ k ≤ 7/3 nhưng mà k nguyên vẹn nên k= 1 hoặc 2 .

Từ tía tình huống bên trên suy đi ra phương trình với 5 nghiệm nằm trong đoạn [π/2;2π]

Chọn A.

Câu 7:Cho phương trình 3cot⁡(x+ π/3)=3√3. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên đoạn [2π;8π]?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Lời giải:

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

Mà k nguyên vẹn nên k∈{ 3; 4;..; 8}

⇒ Phương trình với 6 nghiệm nằm trong đoạn [2π;8π].

Chọn B.

Câu 8:Cho phương trình:Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn. Tìm số nghiệm của phương trình bên trên khoảng tầm (-2π;2π)?

A. 3

B.5

C. 4

D.6

Lời giải:

Điều kiện:

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ tanx + 2 tanx = 3cos22x+ 3sin22x (vì tanx. cotx= 1)

⇒ 3tanx = 3 ( vì như thế cos2 2x + sin22x = 1)

⇒ tanx= 1 ⇒ x= π/4+kπ ( thỏa mãn điều khiếu nại ) .

Tìm nghiệm của phương trình lượng giác trong tầm, đoạn

⇒ phương trình với 4 nghiệm nằm trong khoảng tầm (-2π; 2π).

Chọn C.

Xem tăng những dạng bài xích tập luyện Toán lớp 11 với nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Phương trình hàng đầu so với hàm con số giác
 • Phương trình quy về phương trình hàng đầu so với hàm con số giác
 • Phương trình bậc nhì so với hàm con số giác
 • Phương trình quy về phương trình bậc nhì so với hàm con số giác
 • Tìm ĐK của thông số m nhằm phương trình lượng giác với nghiệm
 • Điều khiếu nại nhằm phương trình hàng đầu so với sinx và cosx với nghiệm
 • Giải phương trình hàng đầu so với sinx và cosx

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học