tìm số tự nhiên n biết

Khách

Khách

Hãy nhập thắc mắc của người sử dụng vô phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Vo Trai Quyt

The End

23 mon 9 năm ngoái khi 14:42

a)2^n=2^4

Vậy n=4

b)4^n=64

4^n=4^3

n=3

c)15^n=225

15^n=15^2

Vậy n=2

I LOVE GOT7

23 mon 9 năm ngoái khi 14:40

eo oi viet the đua quái cung k dich dc vì thế mat đua can dich bang niem tin cậy ha

dinhngochien

nguyển văn hải

12 mon 8 2017 khi 8:04

2n=16

=>n = 16:2 =8

4n=64 

=> n=64:4=16

15n=225

=> n =225:15= 15

Đào Trọng Chân

12 mon 8 2017 khi 8:07

2n=16                                                    4n=64                                                                   15n=225

=>n=16:2                                               =>n=64:4                                                               =>n=225:15

   n=8                                                         n=16                                                                     n=15

Chúc bàn sinh hoạt chất lượng tốt ^-^

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

21 mon 12 2019 khi 13:39

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

9 mon 9 2018 khi 4:57

a,  2 n = 4 ⇒ 2 n = 2 2 ⇒ n = 2

b,  3 n + 1 = 27 = 3 3

⇒ n + 1 = 3 ⇒ n = 2

c,  4 + 4 n = 20

⇒ 4 n = 16 = 4 2 ⇒ n = 2

d,  15 n = 225 = 15 2 ⇒ n = 2

Hoang vu diem nhu

Thanh Hằng Nguyễn

25 mon 7 2017 khi 18:58

a) \(2n=16\)

\(\Leftrightarrow n=16:2\)

\(\Leftrightarrow n=4\left(tm\right)\)

b) \(4n=64\)

\(\Leftrightarrow n=64:4\)

\(\Leftrightarrow n=16\)

c) \(15n=225\)

\(\Leftrightarrow n=225:15\)

\(\Leftrightarrow n=15\)

Bloom tiên nữ giới dragon thiêng

Jin Chiến Thần Vô Cực

20 mon 9 năm 2016 khi 17:16

a ) 2n = 16 

2.2.2.2 = 16 nên n = 4

Vậy : 24 = 16

b ) 4n = 64

4.4.4 = 64 nên n = 3

Vậy : 43 = 64

c ) 15n = 225

15.15 = 225 nên n = 2

Vậy : 152 = 225

Conan

20 mon 9 năm 2016 khi 17:24

a) \(2^n=16\)

\(vi 16=2.2.2.2=2^4\)nen \(n=4\)

b) \(4^n=64\)

\(vi\)\(64=4.4.4=4^3\)nen \(n=3\)

c) \(15^n=225\)

\(vi\)\(225=15.15=15^2\)nen \(n=2\)

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

31 mon 8 2018 khi 18:24

Ta có: 225 = 152. Suy ra: 15n = 152. Vậy n = 2

0o0 Công chúa xinh tươi 0o0

Nguyễn Trần Thành Đạt

6 mon 8 năm 2016 khi 13:42

a) 2n=16 

Mà: 2x2x2x2=16 (có 4 quá số 2)=> 2n=24=>n=4

Xem thêm: tìm ảnh của đường thẳng qua phép đối xứng trục

b) 4n=64

 Mà : 4x4x4=64(có 3 quá số 4)=> 43=4n=>n=3

c) 15n=225

Mà : 15x15=225( với 2 quá số 15)=>152=15n=>n=2

soyeon_Tiểu bàng giải

6 mon 8 năm 2016 khi 13:43

a) 2n = 16

=> 2n = 24

=> n = 4

b) 4n = 64

=> 4n = 43

=> n = 3

c) 15n = 225

=> 15n = 152

=> n = 2

Lưu Văn Tài

Vũ Hà Vy

6 mon 10 2017 khi 8:46

a/ 2n = 16 

Vì 2.2.2.2 = 16 

=> n = 4

b/ 4n = 64

Vì 4.4.4 = 64 

=> n = 3

c/ 15n = 225

Vì 15 . 15 = 225

=> n = 2

k mk nha

meow1982

6 mon 10 2017 khi 8:47

mot bai toan vì thế lop 9 ve sầu mot chiec thuyen va bo tuy nhiên voi vùng cach la360m,biet vùng cach tu thuyen  den bo tuy nhiên la bao nhieu

Nguyễn Văn Chiến

Minh Triều

20 mon 6 năm ngoái khi 21:05

a)2= 16 

2n=24

=>n=4

b) 4n=64  

4n=43

=>n=3

c) 15n=225

15n=152

=>n=2

Le Thi Khanh Huyen

20 mon 6 năm ngoái khi 21:06

a. Ta có:

16=24=2n

=> n=4

Vậy n=4

b. Ta có:

64=43=4n

=>n=3

Vậy n=3

c. Ta có:

225=152=15n

=>n=2

Vậy n=2

Huỳnh Ái My

Thắng Nguyễn

14 mon 6 năm 2016 khi 13:16

a)2n=16

=>2n=24

=>n=4

b)4n=64

=>4n=43

=>n=3

c)15n=225

=>15n=152

=>n=2

Đặng Huyền Vũ

14 mon 6 năm 2016 khi 15:55

A) 2n = 16 => 2n = 24

B) 4n = 64 => 4n = 43

C) 15n = 225 => 15n = 152

Công ty Cổ phần Khoa học tập và Công nghệ Giáo dục đào tạo, Mã số thuế: 0106303886
Địa chỉ: 12 ngõ 156 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

© 2013 - 2023 OLM.VN (128) - Email: [email protected]

Xem thêm: giải bài tập ôn tập chương 3 đại số 11