tính chất của hai đường thẳng song song

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Đồ thị vẽ a và b là hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song
Hình học

Hình chiếu một phía cầu lên phía trên mặt phẳng phiu.

Bạn đang xem: tính chất của hai đường thẳng song song

 • Đại cương
 • Lịch sử

Phân nhánh

 • Euclid
 • Phi Euclid
  • Elliptic
   • Cầu
  • Hyperbol
 • Hình học tập phi Archimedes
 • Chiếu
 • Afin
 • Tổng hợp
 • Giải tích
 • Đại số
  • Số học
  • Diophantos
 • Vi phân
  • Riemann
  • Symplectic
 • Phức
 • Hữu hạn
 • Rời rạc
  • Kỹ thuật số
 • Lồi
 • Tính toán
 • Fractal
 • Liên thuộc

Khái niệm

Chiều

 • Phép dựng hình tự thước kẻ và compa
 • Đỉnh
 • Đường cong
 • Đường chéo
 • Góc
 • Song song
 • Vuông góc
 • Đối xứng
 • Đồng dạng
 • Tương đẳng

Không chiều

 • Điểm

Một chiều

 • Đường thẳng
  • Đoạn thẳng
  • Tia
 • Chiều dài

Hai chiều

 • Mặt phẳng
 • Diện tích
 • Đa giác
Tam giác
 • Đường cao (tam giác)
 • Cạnh huyền
 • Định lý Pythagoras
Hình bình hành
 • Hình vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình thoi
 • Rhomboid
Tứ giác
 • Hình thang
 • Hình diều
Đường tròn
 • Đường kính
 • Chu vi
 • Diện tích

Ba chiều

 • Thể tích
 • Khối lập phương
  • Hình vỏ hộp chữ nhật
 • Hình trụ tròn
 • Hình chóp
 • Mặt cầu

Bốn chiều / số chiều khác

 • Tesseract
 • Siêu cầu
Nhà hình học

theo tên

 • Aida
 • Aryabhata
 • Ahmes
 • Alhazen
 • Apollonius
 • Archimedes
 • Atiyah
 • Baudhayana
 • Bolyai
 • Brahmagupta
 • Cartan
 • Coxeter
 • Descartes
 • Euclid
 • Euler
 • Gauss
 • Gromov
 • Hilbert
 • Jyeṣṭhadeva
 • Kātyāyana
 • Khayyám
 • Klein
 • Lobachevsky
 • Manava
 • Minkowski
 • Minggatu
 • Pascal
 • Pythagoras
 • Parameshvara
 • Poincaré
 • Riemann
 • Sakabe
 • Sijzi
 • al-Tusi
 • Veblen
 • Virasena
 • Yang Hui
 • al-Yasamin
 • Trương Hành

theo giai đoạn

trước Công nguyên
 • Ahmes
 • Baudhayana
 • Manava
 • Pythagoras
 • Euclid
 • Archimedes
 • Apollonius
1–1400s
 • Trương Hành
 • Kātyāyana
 • Aryabhata
 • Brahmagupta
 • Virasena
 • Alhazen
 • Sijzi
 • Khayyám
 • al-Yasamin
 • al-Tusi
 • Yang Hui
 • Parameshvara
1400s–1700s
 • Jyeṣṭhadeva
 • Descartes
 • Pascal
 • Minggatu
 • Euler
 • Sakabe
 • Aida
1700s–1900s
 • Gauss
 • Lobachevsky
 • Bolyai
 • Riemann
 • Klein
 • Poincaré
 • Hilbert
 • Minkowski
 • Cartan
 • Veblen
 • Coxeter
Ngày nay
 • Atiyah
 • Gromov
 • x
 • t
 • s

Trong hình học tập, sự song song là 1 trong những đặc điểm của những đường thẳng liền mạch, mặt mũi phẳng phiu, hoặc tổng quát mắng rộng lớn là những không khí afin. Ban đầu, định nghĩa tuy vậy song tự Euclide đưa ra vô kiệt tác Cơ sở (Euclid), cuốn sách về toán học tập và hình học tập phổ biến của ông. Theo thời hạn, định nghĩa này đang được quy đổi từ là một khái niệm mang ý nghĩa định đề sang 1 khái niệm hình học tập thường thì.

Trong hình học tập Euclide[sửa | sửa mã nguồn]

Các nguyên tắc Euclide[sửa | sửa mã nguồn]

Trong hình học tập Euclide, hai tuyến phố trực tiếp được gọi là tuy vậy song Lúc bọn chúng nằm trong phía trên một phía phẳng phiu và không tồn tại điểm cộng đồng. Trong tình huống này, bọn chúng được gọi là ko rời nhau, ko giao phó nhau, hoặc ko xúc tiếp nhau.

Hai đường thẳng liền mạch ngẫu nhiên vô hình học tập phẳng phiu Euclide chỉ hoàn toàn có thể rớt vào 3 ngôi trường hợp:

 • trùng nhau
 • cắt nhau bên trên tối thiểu một điểm này đó
 • song tuy vậy với nhau

Quan hệ tương đương[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu gật đầu đồng ý những đường thẳng liền mạch trùng nhau là tuy vậy song cùng nhau, tao thấy quan hệ tuy vậy song đem những đặc thù sau:

 • phản xạ: một đường thẳng liền mạch là tuy vậy song với chủ yếu nó,
 • đối xứng: Nếu một đường thẳng liền mạch (d) tuy vậy song với đường thẳng liền mạch (d') thì (d') cũng tuy vậy song với (d),
 • bắc cầu: Nếu một đường thẳng liền mạch (d) tuy vậy song với đường thẳng liền mạch (d') và nếu như (d') tuy vậy song với (d") thì (d) cũng tuy vậy song với (d").

Như vậy, tao kết luận: mối liên hệ tuy vậy song là 1 trong những quan hệ tương tự.

Trong hình học tập phi Euclide[sửa | sửa mã nguồn]

Mở rộng lớn rời khỏi bên trên hình học tập phi Euclide, định nghĩa đường thẳng liền mạch được thay cho tự định nghĩa đàng trắc địa. Hai đàng trắc địa vô hình học tập phi Euclide chỉ hoàn toàn có thể rớt vào 4 ngôi trường hợp:

Xem thêm: bai viet so 2 lop 9 de 1

 • cắt nhau bên trên tối thiểu một điểm xác lập này đó
 • song song: rời nhau bên trên một điểm ở vô rất rất (có điểm cộng đồng ở vô cực)
 • siêu tuy vậy song: ko khi nào rời nhau (không khi nào đem điểm chung)
 • super siêu tuy vậy song: ko tuy vậy song với nhau

Ký hiệu[sửa | sửa mã nguồn]

Ký hiệu nhằm biểu thị sự tuy vậy song là //. Ví dụ, nếu như ghi chép AB//CD, tức thị đường thẳng liền mạch AB tuy vậy song với đường thẳng liền mạch CD.

Trong cỗ mã Unicode, những hình tượng song songkhông tuy vậy song đem code thứu tự là U+2225 (∥)U+2226 (∦). Chúng được xếp vô phạm vi Mathematical Operators.

Tiên đề Euclide về đường thẳng liền mạch tuy vậy song[sửa | sửa mã nguồn]

Qua một điểm ở ngoài 1 đường thẳng liền mạch, đem độc nhất 1 đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đương trực tiếp đang được cho

Điều khiếu nại nhằm 2 đường thẳng liền mạch tuy vậy song vô mặt mũi phẳng[sửa | sửa mã nguồn]

Hai đường thẳng liền mạch được gọi là tuy vậy song Lúc mang 1 đường thẳng liền mạch loại tía rời hai tuyến phố trực tiếp bên trên và tạo ra với hai tuyến phố trực tiếp đó:

 • Hai góc ví le vô tự nhau
 • Hai góc đồng vị tự nhau
 • Hai góc vô nằm trong phía bù nhau
 • Hai góc ngoài nằm trong phía bù nhau
 • Hai góc ví le ngoài tự nhau

2 đường thẳng liền mạch nằm trong vuông góc hoặc nằm trong tuy vậy song với đường thẳng liền mạch loại 3 thì 2 đường thẳng liền mạch bại tuy vậy song với nhau

Quan hệ tuy vậy song vô ko gian[sửa | sửa mã nguồn]

Tính hóa học của 2 đường thẳng liền mạch tuy vậy song[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song bị rời tự một đường thẳng liền mạch loại tía và đem những cặp góc ví le vô đều nhau thì cặp góc ví le vô sót lại cũng đều nhau và những cặp góc ví le ngoài cũng đều nhau và những cặp góc đồng vị đều nhau và những cặp vô nằm trong phía bù nhau và những cặp ngoài nằm trong phía bù nhau

Đường trực tiếp tuy vậy song với mặt mũi phẳng[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu một đường thẳng liền mạch ko ở trong mặt mũi phẳng phiu và tuy vậy song với cùng một đường thẳng liền mạch không giống ở trong mặt mũi phẳng phiu thì đường thẳng liền mạch bại tuy vậy song với mặt mũi phẳng

Qua một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với một phía phẳng phiu, giao phó tuyến của mặt mũi phẳng phiu đang được mang đến với từng mặt mũi phẳng phiu chứa chấp đường thẳng liền mạch đang được mang đến tiếp tục tuy vậy song với đường thẳng liền mạch đó

Nếu đường thẳng liền mạch tuy vậy song với mặt mũi phẳng phiu thì đường thẳng liền mạch này sẽ tuy vậy song với tối thiểu một đường thẳng liền mạch vô mặt mũi phẳng phiu.

Một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với giao phó tuyến của 2 mặt mũi phẳng phiu thì đường thẳng liền mạch bại tuy vậy song với 2 mặt mũi phẳng phiu đang được mang đến và ngược lại

Cho 2 đường thẳng liền mạch chéo cánh nhau, Lúc bại đem độc nhất một mặt phẳng phiu chứa chấp đường thẳng liền mạch này và tuy vậy song với đường thẳng liền mạch bại.

2 mặt mũi phẳng phiu tuy vậy song[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu một phía phẳng phiu chứa chấp 2 đường thẳng liền mạch rời nhau nằm trong tuy vậy song với mặt mũi phẳng phiu bại thì 2 mặt mũi phẳng phiu bại tuy vậy song cùng nhau.

Có độc nhất một phía phẳng phiu cút sang một điểm ở bề ngoài phẳng phiu mang đến trước và tuy vậy song với mặt mũi phẳng phiu đó

Qua một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với một phía phẳng phiu, đem độc nhất một mặt phẳng phiu tuy vậy song với mặt mũi phẳng phiu đang được mang đến và chứa chấp đường thẳng liền mạch bại.

Xem thêm: lập phương trình hóa học lớp 8

2 mặt mũi phẳng phiu phân biệt nằm trong tuy vậy song với mặt mũi phẳng phiu loại 3 thì 2 mặt mũi phẳng phiu bại tuy vậy song cùng nhau.

Một mặt mũi mẳng rời 2 mặt mũi phẳng phiu tuy vậy song thì dẫn đến 2 giao phó tuyến tuy vậy song

Quan hệ thân ái tính vuông góc với tính tuy vậy song của đàng thẳng[sửa | sửa mã nguồn]

Một đường thẳng liền mạch vuông góc với 1 trong những 2 đường thẳng liền mạch tuy vậy song thì đường thẳng liền mạch này cũng vuông góc với đường thẳng liền mạch còn lại

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Vuông góc
 • Định lý Thales

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Phan Đức Chính và người cùng cơ quan, Sách giáo khoa Toán lớp 7 tập dượt 1, Nhà xuất phiên bản giáo dục và đào tạo Việt Nam
 • Trần Văn Hạo và người cùng cơ quan, Sách giáo khoa Hình học tập 11, Nhà xuất phiên bản giáo dục và đào tạo Việt Nam