tính chất hai đường thẳng song song


Nếu đường thẳng liền mạch c rời hai tuyến đường trực tiếp a, b và trong số góc tạo ra trở nên với 1 cặp góc so sánh le vô đều bằng nhau (hoặc cặp góc đồng vị vì chưng nhau) thì a và b tuy nhiên song cùng nhau.

I. Các kỹ năng cần thiết nhớ

1. Khái niệm hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

Bạn đang xem: tính chất hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song (trong mặt mày phẳng) là hai tuyến đường trực tiếp không tồn tại điểm công cộng.

Kí hiệu \(a//b.\)

- Hai đường thẳng liền mạch phân biệt thì hoặc rời nhau hoặc tuy nhiên tuy nhiên.

2. Dấu hiệu phân biệt hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

+ Nếu hai tuyến đường trực tiếp rời một đường thẳng liền mạch loại phụ vương tạo ra trở nên một cặp góc so sánh le vô đều bằng nhau thì hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên.

+ Nếu hai tuyến đường trực tiếp rời một đường thẳng liền mạch loại phụ vương tạo ra trở nên một cặp góc đồng vị đều bằng nhau thì hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên.

+ Nếu hai tuyến đường trực tiếp rời một đường thẳng liền mạch loại phụ vương tạo ra trở nên một cặp góc vô nằm trong phía bù nhau thì hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên.

Ngoài rời khỏi tớ còn tồn tại vết hiệu: Nếu hai tuyến đường trực tiếp rời một đường thẳng liền mạch loại phụ vương tạo ra trở nên một cặp góc so sánh le ngoài đều bằng nhau thì hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên.

Ví dụ:

+) \(\widehat {A_1} = \widehat {B_1}\)

Mà 2 góc này ở địa điểm so sánh le trong

 \(\Rightarrow a//b\)

+) \(\widehat {A_3} = \widehat {B_1}\)

Mà 2 góc này ở địa điểm đồng vị

\(\Rightarrow a//b\)

+) \(\widehat {A_2} + \widehat {B_1} = {180^0}\)

Mà 2 góc này ở địa điểm vô nằm trong phía

\(\Rightarrow a//b\)

3. Tiên đề Ơ-clít về hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch, có duy nhất một đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch cơ.

4. Tính hóa học hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

Nếu hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song bị rời vì chưng một đường thẳng liền mạch loại phụ vương thì:

+ Hai góc so sánh le vô còn sót lại vì chưng nhau

+ Hai góc đồng vị vì chưng nhau

+ Hai góc vô nằm trong phía bù nhau

Ví dụ:

Nếu $a//b$ thì \(\left\{ \begin{array}{l}{\widehat A_1} = {\widehat B_1}\\{\widehat A_3} = {\widehat B_1}\\{\widehat A_2} + {\widehat B_1} = {180^0}\end{array} \right.\)

5. Vẽ hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

Xem thêm: bài tập ôn hè môn toán lớp 2

Một số phương pháp vẽ được minh họa như sau:

II. Các dạng toán thông thường gặp

Dạng 1: Nhận biết và minh chứng hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

Phương pháp:

Xét cặp góc so sánh le vô, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc vô nằm trong phía.

Rồi dùng tín hiệu phân biệt hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo ra vì chưng đường thẳng liền mạch rời hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song bị rời vì chưng một đường thẳng liền mạch loại phụ vương thì:

+ Hai góc so sánh le vô còn sót lại vì chưng nhau

+ Hai góc đồng vị vì chưng nhau

+ Hai góc vô nằm trong phía bù nhau

Dạng 3: Xác ấn định những góc đều bằng nhau hoặc bù nhau phụ thuộc tính chất hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Bước 1: Chứng minh hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song (nếu ko có)

Bước 2: Sử dụng tính chất:

Nếu hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song bị rời vì chưng một đường thẳng liền mạch loại phụ vương thì:

+ Hai góc so sánh le vô còn sót lại vì chưng nhau

+ Hai góc đồng vị vì chưng nhau

+ Hai góc vô nằm trong phía bù nhau


Bình luận

Chia sẻ

 • Trả điều thắc mắc 1 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

  Xem hình 17 (a, b, c). Đoán coi những đường thẳng liền mạch này tuy nhiên song cùng nhau.

 • Trả điều thắc mắc 2 Bài 4 trang 90 SGK Toán 7 Tập 1

  Cho đường thẳng liền mạch a...

 • Bài 24 trang 91 SGK Toán 7 tập dượt 1

  Giải bài bác 24 trang 91 SGK Toán 7 tập dượt 1. Điền vô điểm trống rỗng (...) trong số tuyên bố sau:

 • Bài 25 trang 91 SGK Toán 7 tập dượt 1

  Giải bài bác 25 trang 91 SGK Toán 7 tập dượt 1. Cho nhì điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng liền mạch a trải qua A và đường thẳng liền mạch b trải qua B sao mang lại b tuy nhiên song với a...

 • Bài 26 trang 91 SGK Toán 7 tập dượt 1

  Bài 26. Vẽ cặp góc so sánh le vô xAB, yBA điều với số đo vì chưng 120 chừng. Hỏi đường thẳng liền mạch Ax, By với tuy nhiên song cùng nhau không? vì thế sao?

>> Xem thêm

Xem thêm: nguyên hàm cos2x

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.