toán 12 trang 60

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: toán 12 trang 60

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Tìm tập luyện xác lập của những hàm số:

LG a

a) \(y= \left ( 1-x \right )^{\frac{-1}{3}}\);

Phương pháp giải:

Tập xác lập của hàm số lũy thừa \(y = {x^n}\) tùy nằm trong nhập độ quý hiếm của \(n\):

Với \(n\) là số nguyên vẹn dương, tập luyện xác lập là \(\mathbb R.\)

Với \(n\) là số nguyên vẹn âm hoặc vì chưng 0, tập luyện xác lập là \(\mathbb R\backslash \left\{ 0 \right\}\).

Với \(n\) ko nguyên vẹn, tập luyện xác lập là \(\left( {0; + \infty } \right)\)

Lời giải chi tiết:

\(y= \left ( 1-x \right )^{\frac{-1}{3}}\) đem \(n =  - \dfrac{1}{3} \notin \mathbb Z\) xác lập Lúc và chỉ khi:

\(1-x > 0 ⇔ x< 1\). 

Vậy \(D=(-∞; 1)\).

LG b

b) y= \(\left ( 2-x^{2} \right )^{\frac{3}{5}}\);

Lời giải chi tiết:

\(y= \left ( 2-x^{2} \right )^{\frac{3}{5}}\) đem \(n = \dfrac{3}{5} \notin \mathbb Z\) xác lập Lúc và chỉ khi:

Xem thêm: truong chuyen huynh man dat kiengiang

\(2-x^2> 0  \Leftrightarrow {x^2} < 2\)

\(⇔ -\sqrt{2} < x <\) \(\sqrt{2}\).

Vậy \(D= \left( {-\sqrt{2}}; {\sqrt{2}}\right)\).

LG c

c) \(y= \left ( x^{2}-1 \right )^{-2}\);

Lời giải chi tiết:

\(y= \left ( x^{2}-1 \right )^{-2}\) có \(n =  - 2 \in {\mathbb Z^ - }\) xác toan Lúc và chỉ khi:

\(x^2-1\ne 0 ⇔ x \ne ± 1\).

Vậy \(D=\mathbb R {\rm{\backslash }} {\rm{\{  - 1;1\} }}\) .

LG d

d) \(y= \left ( x^{2}-x-2\right )^{\sqrt{2}}\).

Lời giải chi tiết:

\(y= \left ( x^{2}-x-2\right )^{\sqrt{2}}\) đem \(n = \sqrt 2  \notin \mathbb Z\) xác lập Lúc và chỉ khi:

\({x^2} - x - 2 > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x > 2\\x < - 1\end{array} \right.\)

Vậy \(D=(-∞;-1) ∪ (2; +∞)\).

Loigiaihay.com

Xem thêm: trường lê hồng phong nam định