toan 4 trang 48

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Sơ vật tư duy: Bài toán Tổng - Hiệu

Bạn đang xem: toan 4 trang 48

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Tìm nhị số biết tổng và hiệu của bọn chúng thứu tự là:

a) \(24\) và \(6\).                

b) \(60\) và \(12\);                    

c) \(325\) và \(99\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số nhỏ bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

a) Số rộng lớn là:         \((24 + 6 ):2=15\)

    Số nhỏ bé là:           \(24 - 15 = 9\)

b) Số rộng lớn là:         \((60 + 12 ) : 2=36\)

    Số nhỏ bé là:            \(36 -12 = 24\)

c) Số rộng lớn là:          \((325 + 99):2=212\)

    Số nhỏ bé là:            \(325- 212 = 113\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tuổi chị và tuổi tác em nằm trong lại được \(36\) tuổi tác. Em xoàng xĩnh chị \(8\) tuổi tác. Hỏi chị từng nào tuổi tác, em từng nào tuổi tác ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số nhỏ bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Tuổi em là:    \((36 - 8) : 2 = 14\) (tuổi)

Tuổi chị là:     \(14 + 8 = 22\) (tuổi)

                                 Đáp số: Chị \(22\) tuổi tác ;

                                               Em: \(14\) tuổi tác.

Câu 3

Video chỉ dẫn giải

Một tủ sách ngôi trường học tập cho tới học viên mượn \(65\) cuốn sách bao gồm nhị loại: sách giáo khoa và sách xem thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn thế nữa sách xem thêm là \(17\) quyển.Hỏi tủ sách tiếp tục cho tới học viên mượn từng loại từng nào quyển sách?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;     Số nhỏ bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: trường thpt kiến an

Số sách giáo khoa tủ sách cho tới học viên mượn là:

           \((65 +17) : 2 = 41\) (quyển)

Số sách xem thêm tủ sách cho tới học viên mượn là:

           \(41 - 17 = 24\) (quyển)

                Đáp số : Sách giáo khoa : \(41\) quyển ;

                             Sách xem thêm : \(24\) quyển .

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hai phân xưởng thực hiện được \(1200\) thành phầm. Phân xưởng loại nhất thực hiện được thấp hơn phân xưởng loại nhị \(120\) thành phầm. Hỏi từng phân xưởng thực hiện được từng nào thành phầm ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số nhỏ bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xưởng loại nhất thực hiện được số sản phẩm là:

          \((1200 - 120) : 2 = 540\) (sản phẩm)

Xưởng loại hai làm được số thành phầm là:

          \(540 + 120 = 660\) (sản phẩm)

                          Đáp số: Xưởng loại nhất: \(540\) sản phẩm;

                                      Xưởng loại hai: \(660\) thành phầm.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Thu hoạch kể từ nhị thửa ruộng được \(5\) tấn \(2\) tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng loại nhất được nhiều hơn thế nữa ở thửa ruộng loại nhị là \(8\) tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở từng thửa  ruộng được từng nào ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ;                        Số nhỏ bé = (Tổng  Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ

Đổi: \(5\) tấn \(2\) tạ = \(52\) tạ

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng loại nhất là:

                 \((52 + 8) : 2 = 30\) (tạ)

                 \(30\) tạ = \(3000kg\)

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng loại nhị là: 

                 \(30 - 8 = 22\) (tạ) 

                 \( 22\) tạ = \(2200 kg\)

Xem thêm: đáp án hoá thpt qg 2021

                    Đáp số: Thửa ruộng loại nhất : \(3000kg\) thóc; 

                                Thửa ruộng loại nhị : \(2200 kg\) thóc.

Loigiaihay.com