toán 6 bài 13

Giải Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường luyện 1

Toán lớp 6 bài xích 13 Tập ăn ý những số vẹn toàn Kết nối tri thức bao hàm đáp án cụ thể mang đến từng phần, từng bài xích luyện nhập nội dung công tác học tập Toán 6 sách mới nhất, chung những em học viên ôn luyện, gia tăng kỹ năng, rèn luyện Giải Toán 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường.

Bạn đang xem: toán 6 bài 13

1. Làm quen thuộc với số vẹn toàn âm

Hoạt động 1 Toán lớp 6 trang 58 luyện 1 KNTT

Số - 3 gọi là “âm 3”. Tương tự động, hãy xem thêm những số âm tuy nhiên em thấy bên trên bạn dạng đồ gia dụng khí hậu (H.3.1) và bên trên cái nhiệt độ kế tiếp (H.3.2)

Hoạt động 1 trang 58 Toán 6 luyện 1 SGK Kết nối trí thức với cuộc sốngư

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

Trên hình 3.1

+ Số -2 gọi là “âm 2”

+ Số -8 gọi là “âm 8”

+ Số -11 gọi là “âm 11”

Trên hình 3.2

+ Số -20 gọi là “âm 20”

+ Số -20 gọi là “âm 20”

+ Số -30 gọi là “âm 30”

Hoạt động 2 trang 58 SGK Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Bằng cơ hội dùng vệt " –", hãy viết lách những số âm được nói đến việc nhập Hình 3.3.

Hoạt động 2 trang 58 Toán 6 luyện 1 SGK Kết nối trí thức với cuộc sống

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

Trong hình 3.3 có:

Âm 65 viết lách là - 65

Âm 30 viết lách là - 30

Luyện luyện 1 Toán lớp 6 trang 58 luyện 1 KNTT

a) Viết tía số vẹn toàn dương và tía số vẹn toàn âm;

b) Đọc những số tuy nhiên em vẫn viết lách.

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

a) Ba số vẹn toàn dương là: 5; 6; 9 và tía số vẹn toàn âm là: -1; -10; -15

b) Đọc những số vẫn viết:

+) 5: Năm; 6: Sáu; 9: Chín

+) - 1: âm 1; - 10: âm 10; - 15: âm 15

Câu căn vặn 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 1:

Khi được đặt câu hỏi còn chi phí ko, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm chục ngàn đồng”. Em hiểu lời nói ê của Nam Có nghĩa là gì?

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

Khi được đặt câu hỏi còn chi phí ko, Nam hóm hỉnh đáp: “Mình còn âm chục ngàn đồng”. Ta hiểu lời nói ê của Nam là Nam đang được nợ ai ê 10 ngàn đồng.

Vận dụng 1 Toán lớp 6 trang 59 luyện 1 KNTT

Ông M cảm nhận được nhì lời nhắn từ là một ngân hàng với nội dung như sau:

Toán lớp 6 bài xích 13 KNTT

1. “Tài khoản … 010. Số chi phí giao phó dịch: + 160 000. …”

2. “Tài khoản … 010. Số chi phí giao phó dịch: - 4 000 000. …”

Em hãy lý giải ý nghĩa sâu sắc của số âm và số dương trong những lời nhắn bên trên.

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

1. Số dương nhập lời nhắn bên trên tức là thông tin tài khoản của ông được thêm vào đó chi phí. Cụ thể là được nằm trong 160 000 đồng.

2. Số âm nhập lời nhắn bên trên tức là thông tin tài khoản của ông bị trừ chi phí. Cụ thể là bị trừ 4 000 000 đồng.

2. Thứ tự động nhập luyện số nguyên

Câu căn vặn 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 1:

Trên trục số, từng điểm sau ở cơ hội gốc O từng nào đơn vị?

a) Điểm 2;

b) Điểm – 4

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

Ta đem trục số sau:

Câu căn vặn 2 trang 60 Toán 6 Tập 1 | Kết nối trí thức Giải Toán lớp 6

Dựa nhập trục số:

a) Điểm 2 cơ hội gốc O một khoảng tầm là 2 đơn vị

b) Điểm -4 cơ hội gốc O một khoảng tầm là 4 đơn vị chức năng.

Luyện luyện 2 Toán lớp 6 trang 60 luyện 1 KNTT

Xuất trừng trị kể từ gốc O, tao tiếp tục cút tới điểm này nếu:

a) Di fake 5 đơn vị chức năng theo hướng dương?

b) Di fake 5 đơn vị chức năng theo hướng âm?

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

Toán lớp 6 bài xích 13 KNTT

Dựa nhập trục số: Xuất trừng trị kể từ điểm gốc O

a) Di fake 5 đơn vị chức năng theo hướng dương tao tiếp tục cút tới điểm 5.

b) Di fake 5 đơn vị chức năng theo hướng âm tao tiếp tục cút tới điểm -5.

Hoạt động 3 Toán lớp 6 trang 60 luyện 1 KNTT

Trên trục số những số vẹn toàn âm ở trước hoặc sau gốc O? Từ ê em hãy bố trí tía số 0, 1 và – 1 theo gót trật tự kể từ nhỏ cho tới rộng lớn.

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

Trên trục số những số vẹn toàn âm nằm sát trái ngược gốc O.

Vì -1 < 0 và 0 < 1 nên -1 < 0 < 1

Sắp xếp theo gót trật tự kể từ nhỏ cho tới lớn: -1; 0; 1.

Hoạt động 4 Toán lớp 6 trang 60 luyện 1 KNTT

Quan sát bên trên trục số (h.3.6), tao thấy:

3 < 5 tuy nhiên -3 > -5;

4 > 1 tuy nhiên - 4 < -1.

Theo em, nhập nhì số – 12 và -15, số này rộng lớn hơn?

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

Do 12 < 15 nên -12 > -15.

Luyện luyện 3 Toán lớp 6 trang 60 luyện 1 KNTT

1. Sắp xếp những số sau theo gót trật tự tăng dần: 2; - 4; 0; 5; - 11; - 3; 9.

2. Trong luyện {x ∈ Z| - 5 < x ≤ 2}, những số này to hơn – 1?

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

1. +) Các số vẹn toàn âm là: -4; -11; -3

Vì 11 > 4 > 3 nên -11 < -4 < -3 < 0 (1)

+) Các số vẹn toàn dương là: 2; 5; 9

Ta có: 0 < 2 < 5 < 9 (2)

Từ (1) và (2) tao được: -11 < -4 < -3 < 0 < 2 < 5 < 9

Sắp xếp những số theo gót trật tự tăng dần dần là: -11; -4; -3; 0; 2; 5; 9

2. Vì x là số vẹn toàn to hơn - 5 và nhỏ rộng lớn hoặc vày 2 nên x là: -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2

Các số vẹn toàn to hơn -1 nhập luyện bên trên là: 0; 1; 2

Xem thêm: bất đẳng thức cộng mẫu

Vậy x ∈ {0;1;2}.

Vận dụng 2 trang 60 SGK Toán 8 luyện 1 KNTT

Nhiệt phỏng tầm nhập mon Giêng của tía thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn của nước Nga được ghi lại nhập bảng mặt mày (theo Wikipedia).

Vận dụng 2 trang 60 Toán 6 luyện 1 SGK Kết nối trí thức với cuộc sống

Hãy bố trí tía thành phố Hồ Chí Minh bên trên theo gót trật tự hạn chế dần dần về nhiệt độ phỏng. Theo em khí hậu ở điểm này giá tiền rộng lớn cả?

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

Do 12 > 9 > 8 nên -8 > -9 > -12 nên:

Sắp xếp tía thành phố Hồ Chí Minh theo gót trật tự hạn chế dần dần về nhiệt độ độ: Saint Peterburg, Moscow, Vladivostok

Thời tiết ở Vladivostok giá tiền hơn hết.

Tranh luận trang 61 Toán lớp 6 Tập 1:

Giả sử một con cái con kiến trườn bên trên sợi chạc (giống như 1 trục số). Nếu nó cút được 4 đơn vị chức năng theo hướng dương, tao phát biểu con kiến trườn được 4 đơn vị; nế như đó cút được 4 đơn vị chức năng tuy nhiên theo hướng âm, tao phát biểu con kiến trườn được – 4 đơn vị chức năng.

a) Em hiểu thế này nào nếu như nói: “Kiến A trườn được 12 đơn vị” và “Kiến B trườn được – 15 đơn vị”?

b) Từ phán xét rằng 12 > - 15, An kết luận: con kiến A trườn được quãng lối dài thêm hơn nữa con kiến B. Em đem đồng ý với An không?

Đáp án chỉ dẫn vấn đáp câu hỏi

a) Nếu nói: “Kiến A trườn được 12 đơn vị” được hiểu là con kiến A trườn được 12 đơn vị chức năng theo hướng dương.

“Kiến trườn được – 15 đơn vị” được hiểu là con kiến B trườn được 15 đơn vị chức năng theo hướng âm.

b) Từ phán xét rằng 12 > - 15, An kết luận: Kiến A trườn được quãng lối dài thêm hơn nữa con kiến B. Em từ chối với An vì:

Vì phỏng lâu năm quãng hàng không âm nên:

Kiến A trườn được quãng lối là 12 đơn vị chức năng, con kiến B trườn được quãng lối là 15 đơn vị chức năng. Mà 12 < 15 nên con kiến A trườn được quãng lối ngắn thêm một đoạn con kiến B.

Chuyên mục Toán lớp 6 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường bao bao gồm toàn cỗ tiếng giải của những bài xích luyện Toán nhập năm học tập SGK giống như SBT, Các em học viên đối chiếu so sánh đáp án của từng bài xích bên trên trên đây.

3. Giải Toán lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường Bài 13

Bài 3.1 trang 61 Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Mỗi nhiệt độ kế tiếp tiếp sau đây chỉ từng nào phỏng C?

Giải Toán 6 bài xích 13 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

Nhiệt phỏng bùi nhùi nhiệt độ kế tiếp chỉ theo thứ tự là: -8 ; 31 ; 0 ; -22

Bài 3.2 trang 61 Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Hãy demo dùng số vẹn toàn âm nhằm trình diễn miêu tả lại ý nghĩa sâu sắc của những câu sau đây:

a) Độ thâm thúy tầm của vịnh Thái Lan khoảng tầm 45m và phỏng thâm thúy lớn số 1 là 80m bên dưới mực nước biển;

b) Mùa sầm uất ở Siberia (Nga) lâu năm và khó khăn với nhiệt độ phỏng tầm mon một là 25C bên dưới 0C

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun đi ra cột tro kể từ phỏng thâm thúy 700m bên dưới mực nước hải dương .

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

a) Độ thâm thúy tầm của vịnh Thái Lan khoảng tầm - 45m và phỏng thâm thúy lớn số 1 là - 80m ;

b) Mùa sầm uất ở Siberia (Nga) lâu năm và khó khăn với nhiệt độ phỏng tầm mon một là - 25C

c) Năm 2012, núi lửa Harve (Bắc New Zealand) phun đi ra cột tro kể từ phỏng thâm thúy - 700m .

Bài 3.3 trang 61 Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Em hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của từng câu sau thế nào (diễn miêu tả vày một câu ko dùng số âm) :

a) Khi máy cất cánh ở phỏng cao 10 000m, nhiệt độ phỏng phía bên ngoài hoàn toàn có thể xuống cho tới - 50C

b) Cá voi xanh rớt hoàn toàn có thể lặn được - 2 500m

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

a) Khi máy cất cánh ở phỏng cao 10 000m, nhiệt độ phỏng phía bên ngoài hoàn toàn có thể xuống cho tới 50C bên dưới 0C

b) Cá voi xanh rớt hoàn toàn có thể lặn được phỏng thâm thúy 2 500m bên dưới mực nước biển

Bài 3.4 trang 61 Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Hãy màn trình diễn những số tại đây bên trên và một trục số: 3; -3; -5; 6; -4; 4

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

Giải Toán lớp 6 bài xích 13 Kết nối tri thức

Bài 3.5 trang 61 Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Các điểm A, B, C, D và E nhập hình tiếp sau đây màn trình diễn số nào?

Giải Toán 6 bài xích 13 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

Các điểm A, B, C, D, E theo thứ tự màn trình diễn những số: 9; -5; 5; 0; -1

Bài 3.6 trang 61 Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Hãy bố trí những số sau theo gót trật tự tăng dần:

-3; +4; 7; -7; 0; -1; +15; -8; 25

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

Ta có:

Các số vẹn toàn âm là: -3; -7; -1; -8

Vì 8 > 7 > 3 > 1 nên -8 < -7 < -3 < -1 < 0 (*)

Các số vẹn toàn dương là: 4; 7; 15; 25

Ta có: 0 < 4 < 7 < 15 < 25 (**)

Từ (1) và (2) tao được: -8 < -7 < -3 < -1 < 0 < 4 < 7 < 15 < 25

Bài 3.7 trang 61 Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Hãy đối chiếu nhì số:

a) -39 và -54

b) - 3 719 và - 3 279

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

a) Vì 39 < 54 nên -39 > -54;

b) Vì 3 179 < 3 279 nên – 3 179 > – 3 279.

Bài 3.8 trang 61 Toán lớp 6 luyện 1 KNTT

Liệt kê những thành phần của từng hội tụ sau:

a) A = {x Z| -2 x < 4};

b) B = {x Z| -2 < x 4}

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

a) A = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

b) B = {-1; 0; 1; 2; 3; 4}

Tranh luận trang 61 Toán lớp 6 Tập 1 KNTT

Giả sử một con cái con kiến trườn bên trên sợi chạc (giống như 1 trục số). Nếu nó cút được 4 đơn vị chức năng theo hướng dương, tao phát biểu con kiến trườn được 4 đơn vị; nế như đó cút được 4 đơn vị chức năng tuy nhiên theo hướng âm, tao phát biểu con kiến trườn được – 4 đơn vị chức năng.

a) Em hiểu thế này nào nếu như nói: “Kiến A trườn được 12 đơn vị” và “Kiến B trườn được – 15 đơn vị”?

b) Từ phán xét rằng 12 > - 15, An kết luận: con kiến A trườn được quãng lối dài thêm hơn nữa con kiến B. Em đem đồng ý với An không?

Hướng dẫn giải cụ thể bài xích tập

a) Nếu nói: “Kiến A trườn được 12 đơn vị” được hiểu là con kiến A trườn được 12 đơn vị chức năng theo hướng dương.

“Kiến trườn được – 15 đơn vị” được hiểu là con kiến B trườn được 15 đơn vị chức năng theo hướng âm.

b) Từ phán xét rằng 12 > - 15, An kết luận: Kiến A trườn được quãng lối dài thêm hơn nữa con kiến B. Em từ chối với An vì:

Xem thêm: trường dịch vọng a

Vì phỏng lâu năm quãng hàng không âm nên:

Kiến A trườn được quãng lối là 12 đơn vị chức năng, con kiến B trườn được quãng lối là 15 đơn vị chức năng. Mà 12 < 15 nên con kiến A trườn được quãng lối ngắn thêm một đoạn con kiến B.

4. Trắc nghiệm Toán 6 KNTT bài xích 13

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 bài xích 14 Phép nằm trong và luật lệ trừ số vẹn toàn Kết nối tri thức