toán 7 khái niệm về biểu thức đại số


Những biểu thức bao hàm những quy tắc toán nằm trong, trừ, nhân, phân chia, thổi lên lũy thừa

Khái niệm về biểu thức đại số

Những biểu thức bao hàm những quy tắc toán nằm trong, trừ, nhân, phân chia, thổi lên lũy quá không những bên trên những số mà còn phải hoàn toàn có thể bên trên những chữ (đại diện cho những số) được gọi là biểu thức đại số.

Bạn đang xem: toán 7 khái niệm về biểu thức đại số

Trong biểu thức đại số:

+ Những chữ đại diện thay mặt cho tới một vài tùy ý gọi là biến số

+ Những chữ đại diện thay mặt cho tới một vài xác lập gọi là hằng số

Ví dụ:

\(2x - 5\); \(a{x^2}+ bx + c\); \(\dfrac{2}{x+11}\); ...

Chú ý:

- Trong biểu thức đại số, vì thế những chữ đại diện thay mặt cho những số nên lúc triển khai những quy tắc toán bên trên những chữ, tao hoàn toàn có thể vận dụng những đặc điểm, quy tắc quy tắc toán bên trên những số.

- Biểu thức đại số với chứa chấp vươn lên là ở hình mẫu xác lập Khi hình mẫu không giống 0


Bình luận

Xem thêm: bình phương số phức

Chia sẻ

 • Trả điều thắc mắc 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2

  Trả điều thắc mắc 1 Bài 1 trang 24 SGK Toán 7 Tập 2. Hãy viết lách biểu thức số biểu thị diện tích S của hình chữ nhật với chiều rộng lớn vì thế 3 (cm) và

 • Trả điều thắc mắc 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

  Trả điều thắc mắc 2 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2. Viết biểu thức biểu thị diện tích S của những hình chữ nhật với chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 2 (cm).

 • Trả điều thắc mắc 3 Bài 1 trang 25 SGK Toán 7 Tập 2

  Viết biểu thức đại số biểu thị:

 • Bài 1 trang 26 SGK Toán 7 tập luyện 2

  Giải bài bác 1 trang 26 SGK Toán 7 tập luyện 2. Hãy viết lách những biểu thức đại số biểu thị

 • Bài 2 trang 26 SGK Toán 7 tập luyện 2

  Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích S hình thang

>> Xem thêm

Xem thêm: thể tích chóp tam giác đều

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.