toán 9 công thức nghiệm thu gọn

Bình chọn:

4.3 bên trên 224 phiếu

Bạn đang xem: toán 9 công thức nghiệm thu gọn

Lý thuyết Công thức sát hoạch gọnĐối với phương trình Xem cụ thể

Trả lời nói thắc mắc 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2

Trả lời nói thắc mắc 1 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2. Từ bảng Kết luận của bài bác trước

Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2 Trả lời nói thắc mắc 2 Bài 5 trang 48 Toán 9 Tập 2. Giải phương trình 5x^2+4x-1=0 bằng phương pháp điền nhập khu vực trống:... Xem lời nói giải

Trả lời nói thắc mắc 3 Bài 5 trang 49 Toán 9 Tập 2

Trả lời nói thắc mắc Bài 5 trang 49 Toán 9 Tập 2. Xác toan a, b’, c rồi người sử dụng công thức sát hoạch gọn gàng giải những phương trình:

Xem lời nói giải

Bài 17 trang 49 sgk Toán 9 luyện 2Xác toan a, b', c rồi người sử dụng công thức sát hoạch gọn gàng giải những phương trình: Xem lời nói giải

Bài 18 trang 49 sgk Toán 9 luyện 2

Đưa những phương trình sau về dạng

Xem lời nói giải

Bài 19 trang 49 sgk Toán 9 luyện 2Đố em biết vì như thế sao Lúc a > 0 Xem lời nói giải Bài 21 trang 49 sgk Toán 9 luyện 2Giải vài ba phương trình của Xem lời nói giải

Bài 22 trang 49 sgk Toán 9 luyện 2

Không giải phương trình,

Xem lời nói giải

Bài 23 trang 50 sgk Toán 9 luyện 2Giải bài bác 23 trang 50 SGK Toán 9 luyện 2. Rađa của một máy cất cánh trực thăng Xem lời nói giải

Bài 24 trang 50 sgk Toán 9 luyện 2

Giải bài bác 24 trang 50 SGK Toán 9 luyện 2. Cho phương trình

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9 Xem lời nói giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9 Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời nói giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 5 - Chương 4 - Đại số 9 Xem lời nói giải