toán lớp 3 trang 121

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 3 trang 121

Video chỉ dẫn giải

a) Tính nhẩm:

b) Đã tô color vào trong 1 phần bao nhiêu từng hình sau:

Phương pháp giải:

Tính nhẩm thành quả phụ thuộc vào bảng nhân, bảng phân chia vẫn học tập.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Đã tô color nhập \(\frac{1}{2}\) hình A.

Đã tô color nhập \(\frac{1}{3}\) hình B.

Đã tô color nhập \(\frac{1}{4}\) hình C.

Đã tô color nhập \(\frac{1}{6}\) hình D.

Đã tô color nhập \(\frac{1}{8}\) hình E.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Đặt tính rồi tính:

b) Tính độ quý hiếm của những biểu thức sau:

Phương pháp giải:

- Đối với biểu thức với chứa chấp vệt ngoặc, tao triển khai những quy tắc tính ở nhập ngoặc trước.

- Với biểu thức với những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao triển khai quy tắc tính nhân, phân chia trước, triển khai quy tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một xe pháo vận giao hàng nhập khu chợ từng chuyến chở được không ít nhất 5 thùng sản phẩm.

a) Hỏi con xe bại cần thiết vận đem tối thiểu bao nhiêu chuyến nhằm không còn 55 thùng hàng?

b) Mỗi thùng sản phẩm trọng lượng 100 kilogam. Hỏi từng chuyến xe pháo bại vận đem được không ít nhất từng nào ki-lô-gam hàng?

Phương pháp giải:

a) Để dò thám số chuyến tối thiểu nhằm chở không còn 55 thùng sản phẩm tao lấy 55 : 5

b) Số kilogam tối đa từng chuyến xe pháo chở được = Cân nặng nề của từng thùng sản phẩm x Số thùng chở được không ít nhất trong một chuyến.

Lời giải chi tiết:

a) Để chở không còn 55 thùng sản phẩm, con xe cần thiết vận đem tối thiểu số chuyến là

                  55 : 5 = 11 (chuyến)

b) Mỗi chuyến xe pháo vận đem được không ít nhất số ki-lô-gam là

Xem thêm: toán thầy long

                  100 x 5 = 500 (kg)

                               Đáp số: a) 11 chuyến

                                         b) 500 kg

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Tìm và hiểu thương hiệu hình tam giác, hình tứ giác bên dưới đây:

b) Dùng ê ke nhằm đánh giá coi hình nào là ở câu a với góc vuông.

Phương pháp giải:

a) Quan sát hình vẽ nhằm xác lập những hình tam giác, hình tứ giác và hiểu thương hiệu.

b) Dùng ê ke nhằm đánh giá góc vuông rồi Tóm lại.

Lời giải chi tiết:

a) Hình tứ giác MNKL

   Hình tam giác DAK

b) Hình tứ giác MNKL có:

+) Góc vuông đỉnh M, cạnh MN, ML

+) Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NK

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một tấm thảm trải sàn với độ cao thấp như hình vẽ sau đây. Tính chu vi tấm thảm.

Phương pháp giải:

- Chu vi tấm thảm vì thế chu vi hình chữ nhật với chiều lâu năm 8 m, chiều rộng lớn 4 m.

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều lâu năm + chiều rộng) x 2

Lời giải chi tiết:

Ta thấy tấm thảm với hình dạng chữ nhật.

Vậy chu vi của tấm thảm là

(8 + 4) x 2 = 24 (m)

Đáp số: 24 m

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

Quan sát hình vẽ, lựa chọn chữ bịa đặt trước đáp án đích thị.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm đối chiếu trọng lượng của nhị vạt greed color và red color.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình mặt mày trái: Cân ở địa điểm thăng vì thế, nên trọng lượng của vật gold color vì thế trọng lượng của vật greed color.

Xem thêm: cách tính độ dài vecto

Quan sát hình mặt mày phải: Cân ở địa điểm thăng bởi vậy trọng lượng của vật gold color vì thế trọng lượng của vật red color.

Vậy trọng lượng của vật red color và vật greed color đều nhau. (Vì nằm trong vì thế trọng lượng của vật color vàng)

Chọn C.