toan lop 3 trang 54Trọn cỗ tiếng giải bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 54 Tập 1 & Tập 2 tương đối đầy đủ sgk và vở bài bác tập dượt Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ gom học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 54. Quý Khách nhập trang hoặc Xem tiếng giải nhằm bám theo dõi cụ thể.

Giải Toán lớp 3 trang 54 Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều

Quảng cáo

Bạn đang xem: toan lop 3 trang 54

Giải sgk Toán lớp 3 trang 54 (cả tía sách)

- Kết nối tri thức:

 • (Kết nối học thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 54, 55 Bài 18: Góc, góc vuông, góc ko vuông

  Xem tiếng giải

 • (Kết nối học thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 52, 53, 54 Bài 58: Luyện tập dượt chung

  Xem tiếng giải

- Chân trời sáng sủa tạo:

 • (Chân trời tạo nên Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 53, 54 Phép phân chia không còn và quy tắc phân chia với dư

  Xem tiếng giải

 • (Chân trời tạo nên Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 53, 54, 55 Các số với năm chữ số

  Xem tiếng giải

- Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 54, 55 Luyện tập dượt (Tiếp theo)

  Xem tiếng giải

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 53, 54 Phép nằm trong nhập phạm vi 100 000

  Xem tiếng giải

Quảng cáo

Giải Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 54 (cả tía sách)

- Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 54 Tập 1 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đàng tròn trặn, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ tô điểm (trang 54, 55)

  Xem tiếng giải

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1 trang 54, 55 Phép phân chia không còn và quy tắc phân chia với dư

  Xem tiếng giải

 • (Cánh diều) Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều trang 52, 53, 54 Bài 25: Luyện tập dượt (Tiếp theo)

  Xem tiếng giải

- Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 54 Tập 2 (sách mới):

 • (Kết nối tri thức) Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 59: Các số với năm chữ số. Số 100000 (Tập 2 trang 54, 55, 56, 57, 58)

  Xem tiếng giải

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 2 trang 54, 55, 56 Các số với năm chữ số

  Xem tiếng giải

 • (Cánh diều) Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 2 trang 53, 54 Bài 80: Tiền Việt Nam

  Xem tiếng giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 3 trang 54 (sách cũ)

Bài 1 (trang 54 SGK Toán 3): Tính nhẩm:

a)

8 x 1 =

8 x 5 =

8 x 0 =

8 x 8 =

8 x 2 =

8 x 4 =

8 x 6 =

8 x 9 =

8 x 3 =

8 x 7 =

8 x 10 =

b)

8 x 2 =

8 x 4 =

8 x 6 =

8 x 7 =

2 x 8 =

4 x 8 =

6 x 8 =

7 x 8 =

Lời giải:

a)

8 x 1 = 8

8 x 5 = 40

8 x 0 = 0

Xem thêm: cac cong thuc trong toan hoc

8 x 8 = 64

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 6 = 48

8 x 9 =72

8 x 3 = 24

8 x 7 = 56

8 x 10 = 80

b)

8 x 2 = 16

8 x 4 = 32

8 x 6 = 48

8 x 7 = 56

2 x 8 = 16

4 x 8 = 32

6 x 8 = 48

7 x 8 = 56

( hoàn toàn có thể phán xét như sau: Trong quy tắc nhân Khi thay đổi vị trí những quá số thì tích ko đổi).

Bài 2 (trang 54 SGK Toán 3): Tính:

a) 8 x 3 + 8

8 x 4 + 8

b) 8 x 8 + 8

8 x 9 + 8

Lời giải:

a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32

(hoặc 8 x 3 + 8 = 8 x 4 = 32)

7x 4 +8 = 32 + 8 = 40

(hoặc 8 x 4 +8=8 x 5 = 40)

Quảng cáo

b) 8 x 8 + 8 = 64 + 8 =72

(hoặc 8 x 8 + 8 = 8 x 9 = 72)

8 x 9 + 8 = 72+ 8 = 80

(hoặc 8 x 9 + 8 = 8 x 10 = 80 )

Bài 3 (trang 54 SGK Toán 3): Từ cuộn chạc năng lượng điện lâu năm 50 m người tớ tách lấy 4 đoạn, từng đoạn lâu năm 8 m. Hỏi cuộn chạc năng lượng điện cơ sót lại từng nào mét ?

Lời giải:

Số mét chạc năng lượng điện tách chuồn là:

8 x 4 = 32 (m)

Số mét chạc năng lượng điện sót lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18 m

Quảng cáo

Bài 4 (trang 54 SGK Toán 3): Viết quy tắc nhân phù hợp nhập điểm chấm

Viết quy tắc nhân phù hợp nhập điểm chấm trang 54 sgk Toán 3 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 3

a) Có 3 sản phẩm từng sản phẩm với 8 dù vuông. Số dù vuông nhập hình chữ nhật là :……………….= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, từng cột với 3 dù vuông. Số dù vuông nhập hình chữ nhật là:……………..= 24 (ô vuông)

Nhận xét: ………………=………………..

Lời giải:

a) Có 3 sản phẩm từng sản phẩm với 8 dù vuông. Số dù vuông nhập hình chữ nhật là 8 x 3 = 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, từng cột với 3 dù vuông. Số dù vuông nhập hình chữ nhật là:3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét: 8 x 3 = 3 x 8

(khi thay đổi điểm nhị quá số của quy tắc nhân thì tích ko thay cho đổi)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Toán 3 Chương 2 : Phép nhân và quy tắc phân chia nhập phạm vi 1000 khác:

 • Nhân só với tía chữ số với số với cùng một chữ số
 • Luyện tập dượt trang 56
 • So sánh số rộng lớn cấp bao nhiêu phiên số bé nhỏ
 • Luyện tập dượt trang 58
 • Bảng phân chia 8

Đã với tiếng giải bài bác tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: trường nguyễn hiền quận 7

Loạt bài bác Giải bài bác tập dượt Toán 3 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 3 của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập dượt Toán 3Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 3 những môn học