toán lớp 4 trang 121 122

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 121 122

Video chỉ dẫn giải

So sánh nhị phân số:

a) \( \displaystyle \displaystyle{3 \over 4}\) và \( \displaystyle \displaystyle{4 \over 5}\)                   b) \( \displaystyle \displaystyle{5 \over 6}\) và \( \displaystyle \displaystyle{7 \over 8}\)                  c) \( \displaystyle \displaystyle{2 \over 5}\) và \( \displaystyle \displaystyle{3 \over 10}\).

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số bại liệt, rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số \( \displaystyle{3 \over 4}\) và \( \displaystyle{4 \over 5}\) :

\( \displaystyle{3 \over 4} = {{3 \times 5} \over {4 \times 5}} = {{15} \over {20}};\quad \)\( \displaystyle{4 \over 5} = {{4 \times 4} \over {5 \times 4}} = {{16} \over {20}}\)

Vì \( \displaystyle{{15} \over {20}} < {{16} \over {20}}\) nên \( \displaystyle{3 \over 4}<  \displaystyle{4 \over 5}\).

b) Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số  \( \displaystyle{5 \over 6}\) và \( \displaystyle{7 \over 8}\):

\( \displaystyle{5 \over 6} = {{5 \times 8} \over {6 \times 8}} = {{40} \over {48}}; \quad \)\( \displaystyle{7 \over 8} = {{7 \times 6} \over {8 \times 6}} = {{42} \over {48}}\)

Vì \( \displaystyle{{40} \over {48}} < {{42} \over {48}}\) nên \( \displaystyle{5 \over 6} <  \displaystyle{7 \over 8}\).

c)  Quy đồng kiểu mẫu số phân số \( \displaystyle{2 \over 5}\) và không thay đổi phân số \( \displaystyle{3 \over 10}\):

           \( \displaystyle{2 \over 5} = {{2 \times 2} \over {5 \times 2}} = {4 \over {10}}\)

Vì \( \displaystyle{4 \over {10}} > {3 \over {10}}\) nên \( \displaystyle{2 \over 5} >  \displaystyle{3 \over 10}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rút gọn gàng rồi đối chiếu nhị phân số :

\( \displaystyle \displaystyle{6 \over {10}}\) và \( \displaystyle \displaystyle{4 \over 5}\)                           b) \( \displaystyle \displaystyle{3 \over 4}\) và \( \displaystyle \displaystyle{6 \over {12}}\)

Phương pháp giải:

- Rút gọn gàng những phân số tiếp tục mang đến trở nên phân số tối giản (nếu được).

- Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số bại liệt, rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Rút gọn gàng phân số \( \displaystyle{6 \over {10}}\) và không thay đổi phân số \( \displaystyle{4 \over 5}\):

Xem thêm: đề thi thử tiếng anh học kì 1 lớp 12

           \( \displaystyle{6 \over {10}} = {{6:2} \over {10:2}} = {3 \over 5}\)

Vì \( \displaystyle{3 \over 5}<{4 \over 5}\)  nên \( \displaystyle{6 \over {10}} <  \displaystyle{4 \over 5}\) .

b) Rút gọn gàng phân số \( \displaystyle{6 \over {12}}\) và không thay đổi phân số \( \displaystyle{3 \over 4}\) : 

          \( \displaystyle{6 \over {12}} = {{6:3} \over {12:3}} = {2 \over 4}\)

Vì  \( \displaystyle{3 \over 4} >  \displaystyle{2 \over 4}\) nên  \( \displaystyle{3 \over 4} >  \displaystyle{6 \over {12}}\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mai ăn \( \displaystyle \displaystyle{3 \over 8}\) cái bánh, Hoa ăn \( \displaystyle \displaystyle{2 \over 5}\) cái bánh. Ai ăn nhiều bánh rộng lớn ?

Phương pháp giải:

Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số bại liệt, rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

Lời giải chi tiết:

Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số :

\( \displaystyle\eqalign{
& {3 \over 8} = {{3 \times 5} \over {8 \times 5}} = {{15} \over {40}} ; \cr 
& {2 \over 5} = {{2 \times 8} \over {5 \times 8}} = {{16} \over {40}} .\cr} \)

Vì \( \displaystyle{{16} \over {40}} > {{15} \over {40}}\) nên \(\dfrac{2}{5} > \dfrac{3}{8}\).

Vậy Hoa là kẻ ăn nhiều bánh rộng lớn.

Lý thuyết

Ví dụ : So sánh nhị phân số \(\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{3}{4}\).

a) Lấy nhị băng giấy má đều bằng nhau. Chia băng giấy má loại nhất trở nên \(3\) phần đều bằng nhau, lấy \(2\) phần, tức là lấy \(\dfrac{2}{3}\) băng giấy má. Chia băng giấy má loại nhị trở nên \(4\) phần đều bằng nhau, lấy \(3\) phần, tức là lấy \(\dfrac{3}{4}\) băng giấy má. 

Nhìn hình vẽ tao thấy : 

b) Ta hoàn toàn có thể đối chiếu nhị phân số \(\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{3}{4}\) như sau :

Quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số \(\dfrac{2}{3}\) và \(\dfrac{3}{4}\) : 

\(\dfrac{2}{3}= \dfrac{2\times 4}{3\times 4}=\dfrac{8}{12}\)   ;     \(\dfrac{3}{4}= \dfrac{3 \times 3}{4 \times 3}=\dfrac{9}{12}\)

So sánh nhị phân số sở hữu nằm trong kiểu mẫu số :

Xem thêm: bài tập đếm

\(\dfrac{8}{12}< \dfrac{9}{12}\)  (vì \(8<9\))

Kết luận :      \(\dfrac{2}{3}< \dfrac{3}{4}\). 

Muốn đối chiếu nhị phân số không giống kiểu mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng kiểu mẫu số nhị phân số bại liệt, rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.