tổng của 2 vectơ


Lý thuyết tổng và hiệu của nhì vectơ ngắn ngủi gọn gàng, rất đầy đủ, dễ dàng hiểu

Mô phỏng lí thuyết: Tổng và hiệu của nhì vecto

Bạn đang xem: tổng của 2 vectơ

1. Tổng của nhì vectơ

Định nghĩa: Cho nhì vectơ \(\overrightarrow{a}\), \(\overrightarrow{b}\). Lấy một điểm \(A\) tùy ý, vẽ \(\overrightarrow{AB}\) = \(\overrightarrow{a}\), \(\overrightarrow{BC}\) = \(\overrightarrow{b}\). Vectơ \(\overrightarrow{AC}\) được gọi là tổng của nhì vectơ \(\overrightarrow{a}\) và \(\overrightarrow{b}\).

\(\overrightarrow{AC}\) = \(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{b}\).

2. Quy tắc hình bình hành 

Nếu \(ABCD\) là hình bình hành thì 

\(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{AD}\) = \(\overrightarrow{AC}\).

3. Tính hóa học của tổng những vectơ

- Tính hóa học uỷ thác hoán

\(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{b}\) = \(\overrightarrow{b}\) + \(\overrightarrow{a}\)

- Tính hóa học kết hợp

(\(\overrightarrow{a}\) + \(\overrightarrow{b}\) ) + \(\overrightarrow{c}\) = \(\overrightarrow{a}\) + (\(\overrightarrow{b}\) +\(\overrightarrow{c}\))

- Tính hóa học của \(\overrightarrow{0}\):

\(\overrightarrow{a}\)+\(\overrightarrow{0}\) = \(\overrightarrow{0}\) + \(\overrightarrow{a}\) \(=\overrightarrow{a}\)

4. Hiệu của nhì vectơ

a) Vec tơ đối: Vectơ với nằm trong chừng lâu năm và ngược phía với vec tơ \(\overrightarrow{a}\) được gọi là vec tơ đối của vec tơ \(\overrightarrow{a}\), kí hiệu \(-\overrightarrow{a}\).

Vec tơ đối của \(\overrightarrow{0}\) là vectơ \(\overrightarrow{0}\).

b) Hiệu của nhì vec tơ: Cho nhì vectơ \(\overrightarrow{a}\), \(\overrightarrow{b}\). Vec tơ hiệu của nhì vectơ, kí hiệu \(\overrightarrow{a}\)- \(\overrightarrow{b}\) là vectơ \(\overrightarrow{a}\) + (-\(\overrightarrow{b}\))

                  \(\overrightarrow{a}\)- \(\overrightarrow{b}\) = \(\overrightarrow{a}\) + (-\(\overrightarrow{b}\)).

c) Chú ý: Với phụ vương điểm bất kì, tao luôn luôn có 

                  \(\overrightarrow{AB}\) + \(\overrightarrow{BC}\) = \(\overrightarrow{AC}\)           (1)

                   \(\overrightarrow{AB}\) - \(\overrightarrow{AC}\) = \(\overrightarrow{CB}\)             (2)

Xem thêm: bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 4

(1) là quy tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) so với tổng của nhì vectơ.

(2) là quy tắc 3 điểm (quy tắc tam giác) so với hiệu những vectơ.

5. sát dụng 

a) Trung điểm của đoạn thẳng:

\(I\) là trung điểm của đoạn thẳng

⇔  \(\overrightarrow{IA}\) +\(\overrightarrow{IB}\) = \(\overrightarrow{0}\)

b) Trọng tâm của tam giác:

\(G\) là trọng tâm  của tam giác ∆ABC 

⇔ \(\overrightarrow{GA}\) + \(\overrightarrow{GB}\)+\(\overrightarrow{GC}\) = \(\overrightarrow{0}\)

Sơ đồ gia dụng suy nghĩ - Tổng và hiệu của nhì vecto

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Câu chất vấn 1 trang 9 SGK Hình học tập 10

  Giải thắc mắc 1 trang 9 SGK Hình học tập 10. Hãy đánh giá những đặc thù của quy tắc nằm trong bên trên hình 1.8....

 • Câu chất vấn 2 trang 10 SGK Hình học tập 10

  Giải thắc mắc 2 trang 10 SGK Hình học tập 10. Vẽ hình bình hành ABCD...

 • Câu chất vấn 3 trang 10 SGK Hình học tập 10

  Giải thắc mắc 3 trang 10 SGK Hình học tập 10. Hãy minh chứng...

 • Câu chất vấn 4 trang 11 SGK Hình học tập 10

  Giải thắc mắc 4 trang 11 SGK Hình học tập 10. Hãy phân tích và lý giải vì thế sao hiệu của nhì vectơ OB và OA là vectơ AB....

 • Bài 1 trang 12 SGK Hình học tập 10

  Cho đoạn trực tiếp AB và điểm M nằm trong lòng A và B sao mang đến AM > MB.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Xem thêm: toán học cao cấp tập 2 pdf

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.