tổng hợp kiến thức hóa 10 học kì 2

Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2 bao gồm những kỹ năng trọng tâm 10 chương halogen, oxi – lưu hoàng, cân đối chất hóa học và vận tốc phản xạ. Mời chúng ta nằm trong xem thêm nhé.! Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2

Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2
Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2

KIẾN THỨC CƠ BẢN HÓA HỌC 10 HỌC KỲ 2

CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN

I. Vị trí nhập bảng HTTH những thành phần.

– Gồm đem những thành phần 9F   17Cl   35Br   53I   85At. Phân tử dạng X2 như F2 khí màu sắc lục nhạt nhẽo, Cl2 khí gold color lục, Br2 lỏng gray clolor đỏ lòe, I2 tinh ranh thể tím.

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức hóa 10 học kì 2

– F có tính âm năng lượng điện lớn số 1 , chỉ mất số oxi hoá –1. Các halogen còn sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn tồn tại số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

Tính tan của muối hạt bạc: AgF                  AgCl¯               AgBr¯              AgI¯

 tan nhiều             trắng             vàng lục          vàng đậm

Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2

II. Tính hóa học hoá học tập của những đơn chất: Tính oxi hoá F2 > Cl2 > Br2 > I2

Phản ứng F2 Cl2 Br2 I2
 

Kim loại

Oxi hoá toàn bộ những sắt kẽm kim loại => muối hạt florua Oxi hoá đa số sắt kẽm kim loại, cần thiết đun nóng

Na + Cl2  2NaCl

2Fe + 3Cl2  2FeCl3

Oxi hoá nhiều sắt kẽm kim loại, cần thiết đun nóng

2Na + Br2  2NaBr

2Al + 3Br22AlBr3

Oxi hoá nhiều sắt kẽm kim loại, chỉ xẩy ra khi đun rét hoặc đem xúc tác

2Al +3I2  2AlI3

xt là H2O

khí hidro hỗn thích hợp H2, F2 nổ mạnh nhập bóng tối.

H2 + F2 → 2HF

Cần đem khả năng chiếu sáng, nổ

H2 + Cl2 2HCl

Cần sức nóng phỏng cao

H2 + Br2  2HBr ­

Cần sức nóng phỏng cao hơn nữa, xúc tác

H2 + I2  2 HI

nước khí flo phản xạ mạnh mẽ với nước, ở sức nóng phỏng thường

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 

Cl+H2OHCl+HClO                    (Axit hipoclorơ)

Phản ứng chậm chạp rộng lớn Clo

Br2+H2O HBr+ HBrO

Hầu như ko tác dụng

Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2

III. Điều chế những halogen

F2 Cl2 Br2 I2
Điện phân lếu thích hợp KF và HF a. Trong chống thí nghiệm

Cho HCl đậm quánh thuộc tính với những hóa học ôxi hóa mạnh

2KMnO4 + 16HCl   2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O

MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b. Trong công nghiệp: sử dụng cách thức năng lượng điện phân

2NaCl + 2H2OH2 + 2NaOH + Cl2

Cl2 + 2NaBr →                     2NaCl + Br2

NaBr đem nhập rong biển

Sản xuất I2 kể từ rong biển

a. Nhận biết: Dùng Ag+ (AgNO3) nhằm phân biệt những gốc halogenua.

Ag+ + Cl  → AgCl ¯ (trắng)     (2AgCl  2Ag  +  Cl2)

Ag+  +  Br →  AgBr ¯ (vàng nhạt)

Ag+  + I → AgI  ¯ (vàng đậm)

I2  + hồ nước tinh ranh bột  ®→   xanh rớt lam

b. Axit halogenhidric: Dung dịch HF là axit yếu ớt còn những hỗn hợp HCl, HBr, HI là những axit mạnh

Tính axit HF < HCl < HBr < HI

c. Hợp hóa học đem oxi của clo: (Nước Gia-ven và clorua vôi)

– Phản ứng điều chế

– Nước Gia-ven và clorua vôi đem tính tẩy màu sắc và trị khuẩn vì thế những muối hạt NaClO và CaOCl2 là những hóa học oxi hoá mạnh

– Ứng dụng

——————————¯–—————————

 Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2

CHƯƠNG 6: OXI – LƯU HUỲNH

1. OXI.

Oxi là 1 trong phi kim sinh hoạt và là 1 trong hóa học lão hóa mạnh

a. Tác dụng đa số với sắt kẽm kim loại, phi kim (trừ halogen): cần phải có t0 tạo ra ôxit

2Mg + O2 → 2MgO           S  +  O2 →  SO2                  C  +  O2 →  CO2

b. Tác dụng với những thích hợp hóa học.

CH+ 2O →  CO2 + 2H2O           C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

c. Điều chế oxi

  • PTN: Nhiệt phân KMnO4 rắn, KClO3 rắn:

2KMnO4  →  K2MnO2 + MnO2 + O2

  • CN: Chưng chứa chấp phân đoạn không gian lỏng hoặc năng lượng điện phân nước

2. OZON là dạng thù hằn hình của oxi và đem tính ôxi hóa mạnh rộng lớn O2 rất rất nhiều

2Ag + O3 →  Ag2O + O2 (ở ĐK thông thường oxi không tồn tại phản ứng)

3. LƯU HUỲNH là hóa học ôxi hóa tuy nhiên yếu ớt rộng lớn O2, ngoại giả S còn nhập vai trò là hóa học khử khi thuộc tính với oxi

S là hóa học lão hóa khi thuộc tính với sắt kẽm kim loại và H2 tạo ra sunfua chứa chấp S2-

a. Tác dụng với khá nhiều kim loại  (có t0,tạo ra thành phầm ứng số oxy hoá thấp của kim loại)

Fe + S0   FeS-2  (sắt II sunfua)

Hg + S →  HgS-2     (thủy ngân sunfua, phản xạ xẩy ra ở t0 thường)

b. Tác dụng với H2tạo hidro sunfua hương thơm trứng ung (trứng thối )

H2 + S     →    H2S-2 (hidrosunfua)

S là hóa học khử khi thuộc tính với hóa học ôxi hóa tạo ra thích hợp hóa học với số oxi hoá dương (+4, +6)

c. Tác dụng với một vài phi kim

S + O2 → SO2 (khí sunfurơ, lưu hoàng điôxit, lưu hoàng (IV) ôxit.)

S + 3F2 → SF6

4. HIDRO SUNFUA (H2S) là hóa học khử mạnh

a. Tác dụng với oxi có thể tạo ra S hoặc SO2 tùy lượng ôxi và cơ hội tổ chức phản xạ.

2H2S + 3O→ 2H2O  +  2SO2   (dư ôxi, thắp cháy)

2H2S + O2 →  2H2O  +  2S

b. Dung dịch H2S đem tính axit yếu : Khi thuộc tính hỗn hợp kiềm hoàn toàn có thể tạo ra muối hạt axit hoặc muối hạt trung hoà

H2S  +  NaOH →  NaHS  + H2O

H2S  +  2NaOH → Na2S  + 2H2O

c. Điều chế khí H2S: PTN kể từ phản xạ FeS + 2HCl →  FeCl2  + H2S­ . Công nghiệp ko sản xuất

Xem thêm: bài tập giải tích 1

5. LƯU HUỲNH ĐIOXIT công thức chất hóa học SO2, ngoài đi ra đem những tên thường gọi không giống là lưu hoàng dioxit hoặc khí sunfurơ, hoặc anhidrit sunfurơ.

a. Tính hóa học hoá học:

– SO2 là 1 trong oxit axit: tác dụng với nước tạo ra axit sunfurơ H2SO3

SO2 + NaOH →  NaHSO3 hoặc SO2 + 2 NaOH →  Na2SO3  +  H2O

– SO2 vừa phải là hóa học khử, vừa phải là hóa học oxi hoá

SO2 +  Br2  +  2H2O  →  2HBr  +  H24  (SO2đóng tầm quan trọng là hóa học khử)

  SO2+ 2H2S ®→ 2H2O +  3(SO2đóng tầm quan trọng là hóa học oxi hoá)

b. Điều chế

Phòng thí nghiệm: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2

Công nghiệp: 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. LƯU HUỲNH (VI) OXIT công thức chất hóa học SO3, ngoại giả còn tên thường gọi không giống lưu hoàng tri oxit, anhidrit sunfuric.

 a. Là một ôxit axit

 b. Tác dụng với H2O  tạo ra axit sunfuric:                            SO3 + H2O →  H2SO4 + Q

c. Tác dụng với oxit bazơ và bazơ  tạo muối hạt sunfat:                     SO3 + 2NaOH →  Na2SO4 + H2O

7. AXIT SUNFURIC H2SO4 ở hiện trạng loãng là 1 trong axit mạnh, ở  hiện trạng quánh là 1 trong hóa học ôxi hóa mạnh.

a. Tính hóa học của axit sunfuric loãng là axít mạnh làm đỏ lòe quì tím, thuộc tính kim loại(trước H2) giải hòa H2, tác dụng bazơ, oxit bazơ và nhiều muối hạt.

b. Tính hóa học của axit sunfuric quánh là 1 trong hóa học ôxihóa mạnh và đem tính háo nước

c. Tính oxi hoá mạnh: axit sunfuric quánh rét oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt), nhiều phi kim (C, S, P…) và nhiều thích hợp chất:

2Fe  +  6 H2SO4  →   Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Cu + 2 H2SO4   → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Lưu ý: Al, Fe, Cr ko thuộc tính với H2SOđặc nguội, vì thế sắt kẽm kim loại bị thụ động hóa.

2H2SO4(đ)  +  C  → CO2 + 2SO2 + 2H2O

2H2SO4(đ) +  S  →        3SO2 + 2H2O

FeO + H2SO4 (đ) → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

d. Tính háo nước: hấp thụ nước của một vài hóa học cơ học.

Ví dụ: nhỏ H2SO4(đ)   vào đàng saccarozơ

C12H22O11  +      H2SO4(đ)  →  12C + H2SO4.11H2O

2H2SO4(đ)  +  C      CO2 + 2SO2 + 2H2O

Điều chế axit sunfuric:

– Sản xuất SO2 kể từ FeS2  hoặc S:       4FeS2 + 11O2   →  2Fe23 + 8SO2   hoặc S + O2 →  SO2

– Oxi hoá SO2                                       2SO2 + O2  → 2SO3

– Hấp thụ SO3 vị H2SO4:     SO3 + H2SO4 →  H2SO4.nSO3 (ôleum)

H2SO4.nSO3 + n H2O →  (n+1) H2SO4

Nhận biết ion sunfat: Nhận biết gốc SO42- (sunfat) sử dụng hỗn hợp muối hạt bari như BaCl2 hoặc Ba(OH)2. Tạo kết tủa White BaSO4 ko tan nhập axit

BaCl2 + Na2SO→ BaSO4 ¯ + 2NaCl

BaCl2 + H2SO→ BaSO4 ¯ + 2HCl

——————————¯–—————————

 Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2

CHUYÊN ĐỀ 7: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC

I. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

1. Khái niệm: Tốc phỏng phản xạ là đại lượng đặc thù cho tới phỏng biến đổi thiên mật độ của một trong số hóa học nhập cuộc phản xạ hoặc thành phầm tạo ra trở nên nhập một đơn vị chức năng thời hạn .

Công thức tính vận tốc tầm của phản xạ :  V=    mol/(l.s)   (V) t = thời hạn sau (t2) – thời hạn đầu (t1)

Đối với phản xạ tổng quát mắng dạng  :   a A   +   b B   c C   +    d D

V =  = =  =

2. Các nhân tố tác động cho tới vận tốc phản ứng

– Hình ảnh tận hưởng của nồng độ: Tốc phỏng phản xạ tỉ trọng thuận với mật độ những hóa học nhập cuộc phản xạ .

– Hình ảnh tận hưởng của áp suất: (Đối với phản xạ đem hóa học khí nhập cuộc ) : Khi áp suất tăng , vận tốc phản xạ tăng (hoặc ngược lại )

– Hình ảnh tận hưởng của sức nóng phỏng : khi sức nóng phỏng tăng , vận tốc phản xạ tăng (hoặc ngược lại ) .

– Hình ảnh tận hưởng của diện tích S mặt phẳng : (Đối với phản xạ đem hóa học rắn nhập cuộc ) : Khi diện tích S mặt phẳng tăng , vận tốc phản xạ tăng .

– Hình ảnh tận hưởng của hóa học xúc tác: Chất xúc tác là hóa học thực hiện tăng vận tốc phản xạ , tuy nhiên không xẩy ra tiêu tốn nhập phản xạ.

II CÂN BẰNG HÓA HỌC

1. Phản ứng một chiều: Là phản xạ chỉ xẩy ra bám theo một chiều xác lập (không đem chiều ngược lại )

aA   +   bB     cC   +    dD

2. Phản ứng thuận nghịch: Là phản xạ nhưng mà nhập ĐK xác lập hoàn toàn có thể mặt khác xẩy ra bám theo hai phía ngược nhau

a A   +   b B  ↔    c C   +    d D

3. Cân vị hóa học: Là hiện trạng của hệ phản xạ thuận nghịch ngợm , bên trên cơ vận tốc phản xạ thuận và nghịch ngợm đều nhau và mật độ những hóa học bất biến nữa.Cân vị chất hóa học là 1 trong cân đối động.

4. Sự vận động và di chuyển cân đối hóa học:

Khái niệm: Sự trả dich cân đối là sự việc đánh tan hiện trạng cân đối cũ nhằm trả sang trọng hiện trạng cân đối mới nhất vì thế những nhân tố bên phía ngoài (nồng phỏng, sức nóng phỏng, áp suất) hiệu quả lên cân đối.

Nguyên lí vận động và di chuyển cân đối (Lơ satơliê) : Một phản xạ thuận nghịch ngợm đang được ở hiện trạng cân đối , khi Chịu đựng một hiệu quả kể từ bên phía ngoài như đổi khác (nồng phỏng , sức nóng phỏng , áp suất ); cân đối tiếp tục vận động và di chuyển theo hướng thực hiện hạn chế hiệu quả bên phía ngoài cơ.


Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2, Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2

Các nội dung bài viết khác:

Đề ganh đua test chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông môn chất hóa học Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Đề ganh đua test chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 môn hóa học

Đáp án 30 câu trắc nghiệm cuối khóa modun 3 hóa THPT

Đề ganh đua nhập 10 thường xuyên hóa

Kế hoạch bài bác dạy dỗ modul 2 toàn bộ những môn

Xem thêm: căn bậc 3 của 125 là

Thẻ: Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2, Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2 full, Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2, Kiến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2, K.iến thức cơ phiên bản chất hóa học 10 học tập kì 2 

Liên hệ:  Facebook: Sinhh Quách

              Fanpage: PageHoahocthcs