tổng hợp kiến thức toán 8 hình họcViệc lưu giữ đúng chuẩn một công thức Toán 8 vô hàng trăm ngàn công thức ko nên là sự việc đơn giản dễ dàng, với mục tiêu chung học viên đơn giản dễ dàng rộng lớn trong các việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn bạn dạng tóm lược Công thức Toán lớp 8 Đại số và Hình học tập Học kì 1, Học kì 2 không thiếu, cụ thể được biên soạn theo đòi từng chương. Hi vọng loạt bài xích này tiếp tục như thể cuốn tuột tay công thức khiến cho bạn học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 8 rộng lớn.

Tổng phải chăng thuyết, Công thức Toán 8 (cả năm)

- Tóm tắt lý thuyết Toán 8 sách mới:

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán 8 hình học

 • Lý thuyết Toán 8 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 8 Cánh diều

  Xem chi tiết

Xem tăng điều giải sgk Toán 8 sách mới mẻ hoặc, chi tiết:

 • Giải sgk Toán 8 Kết nối tri thức

 • Giải sgk Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

 • Giải sgk Toán 8 Cánh diều

- Tài liệu tóm lược công thức Toán lớp 8 Đại số và Hình học tập bao gồm 8 chương, liệt kê những công thức cần thiết nhất:

Công thức Toán lớp 8 Học kì 1 cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 8 Học kì 2 cụ thể nhất

Công thức Đại số lớp 8 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Công thức Hình học tập lớp 8 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 4 Hình học tập cụ thể nhất

Hi vọng với bài xích tóm lược công thức Toán 8 này, học viên tiếp tục đơn giản dễ dàng lưu giữ được công thức và biết cách thực hiện những dạng bài xích luyện Toán lớp 8. Mời chúng ta đón xem:

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Đại số

1. Nhân đơn thức với tương đối nhiều thức:

A(B + C) = AB + AC

2. Nhân nhiều thức với tương đối nhiều thức:

(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD

3. Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

+) Bình phương của một tổng:

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

+) Bình phương của một hiệu:

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

+) Hiệu nhị bình phương:

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

+) Lập phương của một tổng:

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

+) Lập phương của một hiệu:

(A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

+) Tổng nhị lập phương:

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

+) Hiệu nhị lập phương:

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

4. Các cách thức phân tách nhiều thức trở nên nhân tử

- Đặt nhân tử chung

- Dùng hằng đẳng thức

- Nhóm những hạng tử

- Tách hạng tử

- Phối thích hợp nhiều cách thức

5. Chia đơn thức mang đến đơn thức.

Muốn phân tách đơn thức A mang đến đơn thức B (trường thích hợp A phân tách không còn mang đến B) tớ thực hiện như sau:

- Chia thông số của đơn thức A mang đến thông số của đơn thức B.

- Chia lũy quá của từng vươn lên là vô A mang đến lũy quá nằm trong vươn lên là cơ vô B.

- Nhân những thành quả vừa vặn tìm ra cùng nhau.

6. Chia nhiều thức mang đến đơn thức.

Muốn phân tách nhiều thức A mang đến đơn thức B (trường thích hợp những hạng tử của nhiều thức A đều phân tách không còn mang đến đơn thức B), tớ phân tách từng hạng tử của A mang đến B rồi với những thành quả lại cùng nhau.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học

1. Tứ giác

- Tứ giác ABCD là hình bao gồm tứ đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, vô cơ bất kì nhị đoạn trực tiếp nào thì cũng ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn ở trong 1/2 mặt mũi phẳng lì với bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp bất kì cạnh này của tam giác. (Ngược lại là tứ giác lõm)

ABCD, EFGH là những tứ giác lồi

MNQP là tứ giác lõm

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Định lí: Tổng những góc vô của một tứ giác bởi vì 360o

- Góc kề bù với cùng 1 góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác. Tổng những góc ngoài của một tứ giác bởi vì 360o

2. Hình thang

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

ABCD là hình thang:

- AB // CD

-Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- ABCD là hình thang, Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang vuông

3. Hình thang cân

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thang cân nặng là hình thang với nhị góc kề một lòng đều bằng nhau.

- Hai góc đối của hình thang cân đối 180o

- Tính chất: ABCD là hình thang cân nặng thì AD = BC; AC = BD

- Dấu hiệu nhận ra

+ Tứ giác ABCD với Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

+ Tứ giác ABCD với Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

+ Tứ giác ABCD với Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

4. Đường khoảng của tam giác, của hình thang

+) Đường khoảng của tam giác: là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh của tam giác.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Tam giác ABC: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì MN là đàng khoảng của tam giác ABC

- MN là đàng khoảng của tam giác ABC Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

-Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Đường khoảng của hình thang: Đường khoảng của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh mặt mũi của hình thang.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thang ABCD: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì MN là đàng khoảng của hình thang ABCD

- MN là đàng khoảng của hình thang ABCD thì Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

5. Đối xứng trục

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Xem thêm: nón hàn quốc giá rẻ

- Hai điểm A, B gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt đường thẳng liền mạch d nếu như d là đàng trung trực của đoạn trực tiếp nối nhị điểm cơ.

- Quy ước: Nếu điểm M phía trên đường thẳng liền mạch d thì điểm đối xứng với M qua quýt đường thẳng liền mạch d cũng là vấn đề M.

- Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt đường thẳng liền mạch d nếu như từng điểm nằm trong hình này đối xứng với cùng 1 điểm nằm trong hình cơ qua quýt đường thẳng liền mạch d và ngược lại. Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của nhị hình cơ

- Nếu nhị đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng cùng nhau qua quýt một đường thẳng liền mạch thì bọn chúng đều bằng nhau.

- Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với từng điểm nằm trong hình H qua quýt đường thẳng liền mạch d cũng nằm trong hình H. Ta phát biểu hình H với trục đối xứng

- Đường trực tiếp trải qua trung điểm nhị lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân nặng cơ.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

6. Hình bình hành

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình bình hành là tứ giác với những cạnh đối tuy nhiên song

- Hình bình hành là 1 trong những hình thang đặc biệt (hình bình hành là hình thang với nhị cạnh mặt mũi tuy nhiên song)

ABCD là hình bình hành nên: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác với những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành

- Tứ giác với những cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác với nhị cạnh đối tuy nhiên song và đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác với những góc đối đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác với hai tuyến đường chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng đàng là hình bình hành.

7. Đối xứng tâm

- Hai điểm A, B gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt điểm O nếu như O là trung điểm của đoạn trực tiếp nối nhị điểm cơ. (Quy ước: Điểm đối xứng với điểm O qua quýt điểm O cũng là vấn đề O)

- Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua quýt điểm O nếu như từng điểm nằm trong hình này đối xứng với từng điểm nằm trong hình cơ qua quýt điểm O và ngược lại. Điểm O gọi là tâm đối xứng của nhị hình cơ.

- Nếu nhị đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng cùng nhau qua quýt một điểm thì bọn chúng đều bằng nhau.

- Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với từng điểm nằm trong hình H qua quýt điểm O cũng nằm trong hình H. Ta phát biểu hình H với tâm đối xứng.

- Giao điểm hai tuyến đường chéo cánh của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành cơ.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

8. Hình chữ nhật

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình chữ nhật là tứ giác với bốn góc vuông.

- Từ khái niệm hình chữ nhật, tớ suy ra: Hình chữ nhật cũng là 1 trong những hình bình hành, một hình thang cân nặng.

+) Tính chất:

- Hình chữ nhật với toàn bộ những đặc điểm của hình hành, của hình thang cân nặng.

- Từ đặc điểm của hình thang cân nặng và hình bình hành: Trong hình chữ nhật, hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau và rời nhau bên trên trung điểm của từng đàng.

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác với phụ thân góc vuông là hình chữ nhật

- Hình thang cân nặng với cùng 1 góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành với cùng 1 góc vuông là hình chữ nhật

- Hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau là hình chữ nhật.

Định lí:

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

`

- Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

9. Đường trực tiếp tuy nhiên song với cùng 1 đường thẳng liền mạch mang đến trước

- Khoảng cơ hội đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song: Khoảng cơ hội đằm thắm hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song là khoảng cách từ là một điểm tuỳ ý bên trên đường thẳng liền mạch này cho tới đường thẳng liền mạch cơ.

- Tính chất: Các điểm cơ hội đường thẳng liền mạch b một khoảng chừng bởi vì h phía trên hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song với b và cơ hội b một khoảng chừng bởi vì h.

- Nhận xét: Tập thích hợp những điểm cơ hội một đường thẳng liền mạch cố định và thắt chặt một khoảng chừng bởi vì h ko thay đổi là hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch cơ và cơ hội đường thẳng liền mạch cơ một khoảng chừng bởi vì h.

- Các đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cùng nhau và khoảng cách trong số những đường thẳng liền mạch đều bằng nhau.

+) Định lí:

- Nếu những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều rời một đường thẳng liền mạch thì bọn chúng chắn bên trên đường thẳng liền mạch cơ những đoạn trực tiếp tiếp tục đều bằng nhau.

- Nếu những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song rời một đường thẳng liền mạch và bọn chúng chắn bên trên đường thẳng liền mạch dó những đoạn trực tiếp tiếp tục đều bằng nhau thì bọn chúng tuy nhiên song cơ hội đều.

10. Hình thoi

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thoi là tứ giác với tứ cạnh đều bằng nhau. Hình thoi cũng là 1 trong những hình bình hành.

- Tính chất: Hình thoi với toàn bộ những đặc điểm của hình bình hành

ABCD là hình thoi Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác với tứ cạnh đều bằng nhau là hình thoi.

- Hình bình hành với nhị cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.

- Hình bình hành với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.

- Hình bình hành với cùng 1 đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

11. Hình vuông

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Hình vuông là tứ giác với tứ góc vuông và với tứ cạnh đều bằng nhau.

+ Từ khái niệm hình vuông vắn, tớ suy ra:

- Hình vuông là hình chữ nhật với tứ cạnh đều bằng nhau.

- Hình vuông là hình thoi với cùng 1 góc vuông.

- Như vậy: Hình vuông vừa vặn là hình chữ nhật, vừa vặn là hình thoi.

+ Tính chất:

- Hình vuông với toàn bộ những đặc điểm của hình chữ nhật và hình thoi.

- Đường chéo cánh của hình vuông vắn vừa vặn đều bằng nhau vừa vặn vuông góc cùng nhau

+ Dấu hiệu nhận biết:

- Hình chữ nhật với nhị cạnh kề đều bằng nhau là hình vuông vắn.

- Hình chữ nhật với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông vắn

- Hình chữ nhật với cùng 1 đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình vuông vắn

- Hình thoi với cùng 1 góc vuông là hình vuông vắn

- Hình thoi với hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau là hình vuông vắn

BẢNG TỔNG KẾT

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

....................................

....................................

....................................

Tải tư liệu nhằm coi công thức Toán lớp 8 cả năm ăm ắp đủ:

Xem tăng những bài xích tổ hợp kỹ năng và kiến thức, công thức những môn học tập lớp 8 hoặc, cụ thể khác:

 • Bộ thắc mắc ôn luyện môn Hóa học tập 8
 • Bộ thắc mắc ôn luyện Vật Lí 8

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí mang đến teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Xem thêm: điều kiện xác định của căn bậc 3

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.