tổng hợp kiến thức toán cấp 1

Nhằm gom những em học viên đơn giản khối hệ thống lại toàn cỗ công thức toán tè học tập. Để ôn tập dượt cho những kì ganh đua như ganh đua học tập kì 1, ganh đua học tập kì 2, ganh đua vô lớp 6. Chúng tôi vẫn khối hệ thống lại toàn cỗ công thức toán tè học tập một cơ hội không hề thiếu và logic nhất.

Thông báo:  Giáo án, tư liệu free, và những trả lời trường hợp hi hữu Lúc dạy dỗ online với bên trên Nhóm nhà giáo 4.0 quý khách nhập cuộc nhằm chuyển vận tư liệu, giáo án, và tay nghề dạy dỗ nhé!

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán cấp 1

TÓM TẮT CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC

BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

  • a + b + c là biểu thức với chữa trị tía chữ,
  • Mỗi lượt thay cho chữ ngay số tớ tính được một độ quý hiếm của biểu thức a + b+ c

BỐN PHÉP TÍNH VỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN

PHÉP CỘNG PHÉP TRỪ PHÉP NHÂN PHÉP CHIA
a + b = c

a, b là số hạng

c là tổng

a – b = c

a là số bị trừ

b là số trừ

c là hiệu

a x b = c

a, b là quá số

c là tích

a : b = c

a là số bị chia

b là số chia

c là thương

Xem thêm: đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 4

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

                  PHÉP TÍNH

TÍNH CHẤT

CỘNG NHÂN
GIAO HOÁN a + b = b + a a x b = b x a
KẾT HỢP (a + b) + c = a + (b + c) (a x b) x c = a x (b x c)
  • Nhân một trong những với 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một trong những với 1 hiệu: a x (b – c ) = a x b – a x c
  • Chia một trong những cho 1 tích: a : (b x c) = (a : b) : c
  • Chia một tích cho 1 số: (a x b) : c = (a : c) x b

DẤU HIỆU CHIA HẾT

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO
2 Các số với chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8
5 Các số với chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5
9 Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 9
3 Các số với tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 3

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC SỐ

  1. Nếu vô biểu thức không tồn tại vệt ngoặc đơn, nhưng mà chỉ mất luật lệ nằm trong, luật lệ trừ hoặc luật lệ nhân, luật lệ phân chia thì tớ tiến hành luật lệ tính theo dõi trật tự kể từ trái khoáy sang trọng nên.
  1. Nếu vô biểu thức không tồn tại vệt ngoặc đơn, nhưng mà với những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tớ tiến hành luật lệ tính nhân, phân chia trước rồi nằm trong, trừ sau.
  1. Nếu vô biểu thức với vệt ngoặc đơn thì tớ tiến hành những luật lệ tính với vô vệt ngoặc đơn trước (theo trật tự như quy tắc 1, 2).

TÌM SỐ CHƯA BIẾT (tìm x)

·     Tìm số hạng của tổng: x +a = b hoặc a + x = b

x = b – a

·    Tìm quá số của tích: xx a = b hoặc a x x  = b

x = b : a

· Tìm số bị trừ:               x – a = b

x = b +a

·  Tìm số bị chia:      x : a = b

x = b x a

·     Tìm số trừ:                  a – x = b

x = a – b

Xem thêm: toán 7 trang 114

·  Tìm số chia:          a : x = b

x = a : b

ẢNH CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC

BẢN WORD CÔNG THỨC TOÁN TIỂU HỌC

Tải tư liệu free ở đây