tổng hợp kiến thức toán lớp 7Việc lưu giữ đúng chuẩn một công thức Toán lớp 7 nhập hàng ngàn công thức ko nên là sự đơn giản dễ dàng, với mục tiêu chung học viên đơn giản dễ dàng rộng lớn trong công việc lưu giữ Công thức, VietJack biên soạn bạn dạng tổ hợp kỹ năng và kiến thức, công thức Toán lớp 7 học tập kì 1, học tập kì 2 tương đối đầy đủ, cụ thể Đại số và Hình học tập được biên soạn theo đuổi từng chương. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn tuột tay công thức giúp cho bạn học tập chất lượng môn Toán lớp 7 rộng lớn.

Tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức, công thức Toán 7 (cả năm)

Lý thuyết Toán 7 sách mới:

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán lớp 7

 • Lý thuyết Toán 7 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 7 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 7 Cánh diều

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Công thức Toán 7 (sách cũ)

Tài liệu tóm lược công thức Toán lớp 7 Đại số và Hình học tập bao gồm 7 chương, liệt kê những công thức cần thiết nhất:

Công thức Toán lớp 7 Học kì 1 cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Học kì 2 cụ thể nhất

Công thức Đại số lớp 7 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Công thức Hình học tập lớp 7 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 7 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

Hi vọng với bài bác tóm lược công thức Toán 7 này, học viên tiếp tục đơn giản dễ dàng lưu giữ được công thức và biết cách thực hiện những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 7. Mời chúng ta đón xem:

Công thức Toán lớp 7 cả năm

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số

1. Số hữu tỉ: Số hữu tỉ là số viết lách được bên dưới dạng phân số Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất với a, b ∈ Z, b ≠ 0

Kí hiệu tụ tập số hữu tỉ: Q

2. Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Nếu một phân số tối giản với kiểu mẫu dương tuy nhiên kiểu mẫu không tồn tại ước nhân tố không giống 2 và 5 thì phân số tê liệt viết lách được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn.

- Nếu một phân số tối giản với kiểu mẫu dương tuy nhiên kiểu mẫu đem ước nhân tố không giống 2 và 5 thì phân số tê liệt viết lách được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả.

3. Các luật lệ toán triển khai nhập tụ tập số hữu tỉ Q

+) Cộng, trừ nhị số hữu tỉ: Đưa số hữu tỉ về dạng phân số nằm trong kiểu mẫu dương

* Cộng nhị số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

* Trừ nhị số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

- Chú ý: Khi gửi một trong những hạng kể từ vế này sang trọng vế tê liệt của một đẳng thức, tao nên thay đổi vết số hạng tê liệt.

Với từng x, nó, z ∈ Q: x + nó = z ⇒ x = z – nó.

* Nhân nhị số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

* Chia nhị số hữu tỉ: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

4. Giá trị vô cùng của một trong những hữu tỉ x.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

+) Tính chất: Với từng x ∈ Q thì |x| ≥ 0; |x| = |-x|; |x| ≥ x

5. Viết những công thức tính lũy quá của một trong những hữu tỉ.

Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

- Tích của nhị luỹ quá nằm trong cơ số: xm . xn = xm + n

- Thương của nhị luỹ quá nằm trong cơ số: xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

- Luỹ quá của luỹ thừa: (xm)n = xm:n

- Luỹ quá của một tích: (x . y)n = xn . yn

- Luỹ quá của một thương: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất (y ≠ 0)

6. Tỉ lệ thức

- Tỉ lệ thức là đẳng thức của nhị tỉ số Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất.

- Từ đẳng thức a . d = b . c tao hoàn toàn có thể suy đi ra được những tỉ lệ thành phần thức sau:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

7. Tính hóa học của mặt hàng tỉ số cân nhau.

- Tính hóa học của mặt hàng tỉ số cân nhau (với ĐK những biểu thức đem nghĩa)

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

8. Quy ước thực hiện tròn trặn số

- Trường thích hợp 1: Nếu chữ số thứ nhất trong những chữ số bị vứt đi nhỏ rộng lớn 5 thì tao không thay đổi thành phần còn sót lại. Trong tình huống số nguyên vẹn thì tao thay cho những chữ số bị vứt đi vì như thế những chữ số 0.

- Trường thích hợp 2: Nếu chữ số thứ nhất trong những chữ số bị vứt đi to hơn hoặc vì như thế 5 thì tao nằm trong thêm một nhập chữ số ở đầu cuối của thành phần còn sót lại. Trong tình huống số nguyên vẹn thì tao thay cho những chữ số bị vứt đi vì như thế những chữ số 0.

9. Số vô tỉ. Căn bậc hai

Xem thêm: phần mềm giải tích phân

- Số vô tỉ là số viết lách được bên dưới dạng số thập phân vô hạn ko tuần trả.

- Kí hiệu tập luyện số vô tỉ: I

- Căn bậc nhị của một trong những a ko âm là một trong những x sao mang lại x2 = a

- Số dương a đem trúng nhị căn bậc nhị, một trong những dương kí hiệu là Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất và một trong những âm kí hiệu là -Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

10. Số thực

- Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi công cộng là số thực

- Tập thích hợp số thực: R

Ta có: R = Q ∪ I

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học

1. Hai góc đối đỉnh

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hai góc đối đỉnh là nhị góc tuy nhiên từng cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc tê liệt.

- Hai góc đối đỉnh thì vì như thế nhau: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

2. Hai đường thẳng liền mạch vuông góc

- Hai đường thẳng liền mạch xx’, yy’ hạn chế nhau và trong những góc tạo ra trở nên mang trong mình một góc vuông được gọi là hai tuyến đường trực tiếp vuông góc và được kí hiệu là Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Thừa nhận đặc thù sau: Có một và duy nhất đường thẳng liền mạch a’ trải qua điểm O và vuông góc với đường thẳng liền mạch a mang lại trước.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

3. Đường trung trực của đoạn trực tiếp

- Đường trực tiếp vuông góc với một quãng trực tiếp tại trung điểm của chính nó được gọi là lối trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

- Khi xy là lối trung trực của đoạn trực tiếp AB tao cũng nói: Hai điểm A và B là đối xứng cùng nhau qua chuyện đường thẳng liền mạch xy.

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

xy là lối trung trực của đoạn trực tiếp AB thì Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

4. Các góc tạo ra vì như thế một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến đường thẳng:

Đường trực tiếp c hạn chế hai tuyến đường trực tiếp a, b và tạo ra trở nên những cặp góc:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- So le trong: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Đồng vị: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Trong nằm trong phía: Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

5. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song

- Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song là hai tuyến đường trực tiếp không đem điểm chung.

- Dấu hiệu phân biệt hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song: Nếu đường thẳng liền mạch c hạn chế hai tuyến đường trực tiếp a, b và trong những góc tạo ra trở nên mang trong mình một cặp góc so sánh le nhập cân nhau (hoặc một cặp góc đồng vị vì như thế nhau) thì a và b tuy vậy song cùng nhau. Kí hiệu: a // b

6. Tiên đề Ơ – clit về đường thẳng liền mạch tuy vậy song

+) Tiên đề: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng liền mạch có duy nhất một đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch tê liệt.

+) Tính chất: Nếu một đường thẳng liền mạch hạn chế hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song thì:

- Hai góc so sánh le nhập vì như thế nhau

- Hai góc đồng vị vì như thế nhau

- Hai góc nhập nằm trong phía bù nhau

+) Nếu a // b thì:

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 7 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

....................................

....................................

....................................

Tải tư liệu nhằm coi công thức Toán lớp 7 cả năm đẫy đủ:

Xem tăng những bài bác tổ hợp kỹ năng và kiến thức, công thức những môn học tập lớp 7 hoặc, cụ thể khác:

 • Bộ thắc mắc ôn tập luyện môn Vật Lí 7

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.