tra cuu diem hk2

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ triển khai giao dịch thanh toán ko người sử dụng chi phí mặt mũi những khoản thu nhập căn nhà ngôi trường năm học tập 2023-2024 và trong thời hạn tiếp theo

Ngày ban hành: 27/09/2023

Bạn đang xem: tra cuu diem hk2

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc đua Tìm hiểu Luật Phòng, chống quỷ túy

Ngày ban hành: 06/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc đo đếm, lập list khuyến cáo học viên nhận học tập bổng, tương hỗ của Chương trình "Tiếp mức độ cho tới trường" năm học tập 2023-2024

Ngày ban hành: 22/08/2023

Xem thêm: trường trung học cơ sở nguyễn trường tộ

510/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương lên kế hoạch những phương án tăng mạnh công tác làm việc chống, chống căn bệnh thủ công mồm trong số hạ tầng dạy dỗ mần nin thiếu nhi, ngôi trường mầm non, ngôi trường đái học

Ngày ban hành: 02/08/2023

509/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 10/08/2023. Trích yếu: Triển khai Kế hoạch Triển khai những sinh hoạt hưởng trọn ứng trào lưu dọn dẹp yêu thương nước nâng lên sức mạnh dân chúng năm 2023

Xem thêm: phương trình hàm cầu

Ngày ban hành: 10/08/2023

506/KHLT-PGDĐT-PYT-TTYT

Ngày ban hành: 31/07/2023. Trích yếu: Kế hoạch Tổ chức hướng dẫn, bồi nhường nhịn công tác làm việc đảm bảo đảm an toàn sinh an toàn và đáng tin cậy đồ ăn bên trên những hạ tầng dạy dỗ bên trên địa phận thị xã Ga Cát năm 2023

Ngày ban hành: 31/07/2023