trắc nghiệm tin học 10 học kì 2

Để ôn luyện và thực hiện chất lượng những bài bác đua Tin học tập 10, bên dưới đó là Top 15 Đề đua Tin học tập 10 Học kì hai năm 2023 sách mới mẻ Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra đem đáp án, đặc biệt sát đề đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác đua Tin 10.

Đề đua Tin học tập 10 Học kì hai năm 2023 đem đáp án (15 đề)

Xem demo Đề CK2 Tin 10 KNTT Xem demo Đề CK2 Tin 10 CD

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin học 10 học kì 2

Chỉ kể từ 50k mua sắm trọn vẹn cỗ đề đua Cuối học tập kì 2 Tin 10 từng cuốn sách phiên bản word đem điều giải cụ thể, trình diễn thích mắt, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tin học tập 10

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

Quảng cáo

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Sau khi tiến hành đoạn công tác, độ quý hiếm của s theo lần lượt là:

Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Câu 2. Để thêm thành phần vào thời điểm cuối list tớ dùng hàm nào?

A. append()

B. pop()

C. clear()

D. remove() 

Câu 3. Lệnh này tại đây xoá toàn cỗ danh sách?

A. clear().

B. exit().

C. remove().

D. del().

Quảng cáo

Câu 4. Kết trái ngược khi tiến hành công tác sau?

>>> A = [1, 2, 3, 5]

>>> A.insert(2, 4)

>>> print(A)

A. 1, 2, 3, 4.

B. 1, 2, 4, 3, 5.

C. 1, 2, 3, 4, 5.

D. 1, 2, 4, 5.

Câu 5. Xâu “1234%^^%TFRESDRG” có tính nhiều năm vày bao nhiêu?

A. 16.

B. 17.

C. 18.

D. 15.

Câu 6. Chương trình bên trên xử lý vấn đề gì?

s = ""

for i in range(10):

    s = s + str(i)

print(s)

A. In một chuỗi kí tự động kể từ 0 cho tới 10.

B. In một chuỗi kí tự động từ một cho tới 9

C. In một chuỗi kí tự động từ một cho tới 10.

D. In một chuỗi kí tự động kể từ 0 cho tới 9.

Quảng cáo

Câu 7. Lệnh sau trả lại độ quý hiếm gì?

Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

A. 5

B. 6

C. 7

D. -1

Câu 8. Muốn nối list bao gồm những kể từ trở nên một xâu tớ sử dụng mệnh lệnh nào?

A. Lệnh join()

B. Lệnh split()

C. Lệnh len()

D. Lệnh find()

Câu 9. Mệnh đề này tiếp sau đây tế bào miêu tả đích về hàm tự động khái niệm ko trả lại giá chỉ trị?

A. Trong tế bào miêu tả hàm không tồn tại kể từ khóa return.

B. Trong tế bào miêu tả hàm có duy nhất một kể từ khóa return.

C. Trong tế bào miêu tả hàm cần đem ít nhất nhị kể từ khóa return.

D. Trong tế bào miêu tả hàm hoặc không tồn tại return hoặc đem return tuy nhiên không tồn tại độ quý hiếm sau kể từ return.

Câu 10. Kết trái ngược của công tác sau là:

def Kieu(Number):

    return type(Number);

print(Kieu (5.0))

A. 5.

B. float.

C. bool.

D. int.

Câu 11. Hàm func(m, n) được khái niệm như sau:

Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Kết nối trí thức đem đáp án (10 đề)

Kết trái ngược tiếp tục in đi ra số nào?

A. 110

B. 11

C. 13

D. 31

Câu 12. Các thông số của f đem loại tài liệu gì nếu như hàm f được gọi như sau:

f(‘5.0’)

A. str

B. float.

C. int.

D. bool.

Câu 13. Hàm tự động khái niệm nhập Python rất có thể đem từng nào tham lam số?

A. 0

B. 1

C. 2

D. Không hạn chế

Câu 14. Trong Python biến đổi được khai báo và dùng bên phía trong một hàm được gọi là gì?

A. Biến địa phương

B. Biến riêng

C. Biến tổng thể

D. Biến thông thường

Câu 15. Mệnh đề này tiếp sau đây tuyên bố sai về phạm vi thuộc tính của biến đổi nhập Python?

A. Biến được khai báo bên phía trong hàm chỉ mất thuộc tính nhập hàm cơ, mất công dụng bên phía ngoài. 

B. Biến được khai báo bên phía ngoài hàm tiếp tục mất công dụng bên phía trong hàm như 1 biến đổi. 

C. Biến khai báo bên phía ngoài nếu còn muốn có công dụng bên phía trong hàm thì nên cần khai báo lại nhập hàm với kể từ khoá global. 

D. Biến nhập Python khi và đã được khai báo sẽ có được thuộc tính nhập toàn bộ những hàm và bên phía ngoài.

Câu 16. Giá trị của x, hắn là từng nào khi tiến hành mệnh lệnh f(1, 3)

>>> x, hắn = 3, 4

>>> def f(x, y):

x = x + y

y = hắn + 2

return x

A. 2, 3.

B. 4, 5.

C. 5, 4.

D. 3, 4.

Câu 17. Biến tiếp tục khai báo bên phía ngoài tiếp tục mất công dụng bên phía trong hàm như 1 biến đổi. Nếu ham muốn có công dụng thì nên cần khai báo lại biến đổi này nhập hàm với kể từ khóa nào?

A. def

B. global

C. return

D. lambda

Câu 18. Trong điều gọi hàm, nếu như những đối số được truyền nhập hàm bị thiếu thốn thì lỗi nước ngoài lệ đột biến nằm trong loại này bên dưới đây?

A. Syntax Error.

B. NameError. 

C. TypeError

D. Không đột biến lỗi nước ngoài lệ.

Câu 19. Lệnh sau đem lỗi nằm trong loại nào?

123ab = {1,2,3]

print(123ab) 

A. Lỗi cú pháp.

B. Lỗi nước ngoài lệ. 

C. Lỗi không giống.

D. Không đem lỗi.

Câu đôi mươi. Giả sử công tác đem mệnh lệnh nhập tài liệu sau:

n = int(input("Nhập số vẹn toàn n: "))

Khi tất cả chúng ta nhập 1.5 thì công tác đem lỗi nước ngoài lệ nào? 

A. SyntaxError.

B. ValueError. 

C. TypeError

D. IndexError.

Câu 21. Khi dòng sản phẩm mệnh lệnh thụt nhập ko trực tiếp sản phẩm công tác thể hiện mã lỗi nước ngoài lệ nào?

A. ZeroDivisionError.

B. TypeError.

C. IndentationError.

D. SyntaxError.

Câu 22. Mục đích của kiểm demo công tác là gì?

A. Để tự động hóa sửa lỗi công tác. 

B. Để lần đi ra lỗi của công tác.

C. Để lần đi ra lỗi và tự động hóa sửa lỗi công tác.

D. Để lần đi ra lỗi và ngăn chặn, ngăn ngừa những lỗi đột biến nhập sau này.

Câu 23. Điểm ngừng (break point) trong những ứng dụng biên soạn thảo thiết kế ý nghĩa gì?

A. Đó là địa điểm công tác chạy cho tới cơ thì kết đốc. 

B. Đó là địa điểm công tác tạm dừng nhằm người thiết kế để ý phân phát hiện tại lỗi. 

C. Đó là địa điểm công tác mỗi lúc chạy cho tới dòng sản phẩm mệnh lệnh này sẽ kêu pip pip. 

D. Đó là địa điểm công tác tạm ngưng, người thiết kế tiếp tục để ý những biến đổi của công tác và rất có thể tinh chỉnh nhằm công tác kế tiếp chạy. 

Câu 24. Chương trình chạy đột biến lỗi nước ngoài lệ IndexError, nên xử lí như vậy nào?

A. Kiểm tra lại độ quý hiếm số phân chia.

B. Kiểm tra lại chỉ số nhập mảng.

C. Kiểm tra độ quý hiếm của số bị phân chia.

D. Kiểm tra loại tài liệu nhập nhập.

Câu 25. Những kĩ năng này cần phải có ở người thực hiện nghề ngỗng design loại họa?

A. Kĩ năng vẽ, bố trí những đối tượng người dùng loại hoạ

B. Kĩ năng dùng PC và khí giới thông minh

C. Sử dụng thành thục ứng dụng design loại hoạ

D. Tất cả những kĩ năng trên

Câu 26. Kĩ năng, tố hóa học này là quan trọng nhất cho tất cả những người design loại hoạ?

A. Có nắm rõ sâu sắc về toán học

B. Có kĩ năng dùng thành thục ứng dụng loại hoạ PC và đem kiến thức và kỹ năng về technology.

C. Biết nghịch ngợm nhiều nhạc cụ không giống nhau

D. Có nắm rõ sâu sắc về lý học

Câu 27. Để tạo ra một ứng dụng cần thiết từng nào công đoạn?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 28. Tiếp xúc với người sử dụng, lần hiểu về đòi hỏi nhiệm vụ, kiến thiết làm hồ sơ đòi hỏi của khối hệ thống là việc làm của quy trình này nhập tạo ra 1 phần mềm?

A. Phân tích khối hệ thống.

B. Điều tra tham khảo.

C. Thiết kế tiếp khối hệ thống.

D. Lập trình.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đoạn công tác sau đem lỗi không? Giải thích?

m, n = 10, 4

def f(a):

k = n + m + a

return k

f(5) 

Câu 2. (1 điểm) Chương trình sau đem lỗi không? Nếu đem thì lỗi nằm trong loại nào?

n = 10

for i in range(n):

Print(i, kết thúc = " ")

Câu 3. (1 điểm) Gọi ƯCLN(a, b) là hàm ƯCLN của nhị số đương nhiên a, b. Dễ thấy tớ đem ƯCLN(a, b) = ƯCLN(b, a%b) nếu như b > 0 và ƯCLN(a, 0) = a. Từ cơ hãy viết lách công tác nhập nhị số a, b và tính ƯCLN của a và b.

……………………. Hết …………………….

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- Mỗi câu đích ứng với 0,25 điểm.

1. B

2. A

3. A

4. B

5. A

6. D

7. D

8. A

9. D

10. B

11. C

12. A

13. D

14. A

15. D

16. D

 17. B

18. C

19. A

20. B

21. C

22. D

23. D

24. B

25. D

26. B

27. C

28. B

II. Tự luận (3 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(1 điểm)

- Không đem lỗi.

- Các biến đổi m, n được khai báo bên phía ngoài hàm f). Cạnh nhập hàm vẫn trông thấy và rất có thể truy vấn độ quý hiếm của những biến đổi này nhằm dùng nhập mục tiêu của tớ.

0,5

0,5

Câu 2

(1 điểm)

Có lỗi.

⇒ Đó là lỗi nước ngoài lệ.

0,5

0,5

Câu 3

(1 điểm)

Chương trình rất có thể viết lách như sau:

def UCLN(a, b):

while b > 0:

r = a%b

a = b

b = r

return a

a,b = eval(input("Nhập nhị số a, b xa nhau vày lốt phẩy: "))

print("ƯCLN là: ", UCLN(a,b))

1,0

Xem demo Đề CK2 Tin 10 KNTT

Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tin học tập 10

Thời gian giảo thực hiện bài: 45 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Cho đoạn mệnh lệnh sau:

x=20

if x%2==0:

   x=x+10

Xem thêm: các công thức hình học lớp 9

else:

   x=x-10;

Sau khi tiến hành đoạn công tác x nhận độ quý hiếm bao nhiêu?

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

Câu 2. Câu mệnh lệnh if nhập công tác Python có dạng:

A. if <điều kiện>

        <câu mệnh lệnh hoặc group câu lệnh>

B. if <điều kiện>:

       <câu mệnh lệnh hoặc group câu lệnh>

C. <điều kiện>:

       <câu mệnh lệnh hoặc group câu lệnh>

D. if <điều kiện>:

Câu 3. Hàm range(101, 1, -1) sẽ tạo nên ra:

A. một sản phẩm số kể từ 101 về 1

B. một sản phẩm số kể từ 100 về -1

C. một sản phẩm số kể từ 100 về 2

D. một sản phẩm số kể từ 101 về 2

Câu 4. Kết trái ngược của đoạn công tác sau:

for i in range(3, 10):

       print(i)

A. in đi ra màn hình hiển thị những số kể từ 3 cho tới 10

B. in đi ra màn hình hiển thị những số từ một cho tới 10

C. in đi ra màn hình hiển thị những số kể từ 0 cho tới 10

D. in đi ra màn hình hiển thị những số kể từ 3 cho tới 9

Câu 5. Đoạn công tác sau tiến hành việc làm gì?

t=0

 for i in range(1,m):

   if (i %3 ==0) and (i %5 ==0):

       t= t + i

A. Tính tổng những số phân chia không còn cho tới 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ một cho tới m -1

B. Tính tổng những số phân chia không còn cho tới 3 và 5 nhập phạm vi từ một cho tới m - 1

C. Tính tổng những số phân chia không còn cho tới 3 nhập phạm vi từ một cho tới m - 1

D. Tính tổng những số phân chia không còn cho tới 5 nhập phạm vi từ một cho tới m - 1

Câu 6. Câu mệnh lệnh sau cho tới thành phẩm là gì?

for i in range(10):

        if i%2==1: print(i,end='' '')

A. 0 2 4 6 8

B. 1 3 5 7 9

C. 2 4 6 8

D. 2 4 6 8 10

Câu 7. Trong những câu sau, những câu này đúng?

Vị trí rất có thể viết lách hàm nhập công tác là:

1) Viết ở đầu công tác.

2) Viết bên phía trong một hàm không giống.

3) Viết ở cuối công tác.

4) Viết sau điều gọi cho tới nó nhập công tác chủ yếu.

5) Viết sau hàm đem chứa chấp điều gọi cho tới nó.

6) Viết nhập công tác chủ yếu, trước lúc đem điều gọi cho tới nó.

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4

C. 1, 2, 5, 6

D. 3, 4, 5, 6

 Câu 8. Hàm gcd(x,y) trả về:

A. Bội công cộng nhỏ nhất của x và hắn.

B. Căn bậc nhị của x và hắn.

C. Ước công cộng lớn nhất của x và hắn.

D. Trị tuyệt đối của x và hắn.

Câu 9. Thư viện math cung cấp:

A. Thủ tục vào đi ra của chương trình.

B. Hỗ trợ việc dẫn đến những lựa lựa chọn ngẫu nhiên

C. Các hằng và hàm toán học.

D. Hỗ trợ thẳng những format nén và tàng trữ tài liệu

Câu 10. Các lệnh tế bào tả hàm phải viết:

A. Thẳng hàng với lệnh def.

B. Lùi vào bám theo quy định của Python.

C. Ngay sau dấu nhị chấm (:) và ko xuống dòng.

D. Viết thành khối và ko được lùi vào.

Câu 11. Xâu trống rỗng là xâu:

A. có độc nhất một thành phần.

B. không đem thành phần này.

C. có phỏng nhiều năm vô hạn.

D. viết theo hướng thuận và chiều ngược giống như nhau.

Câu 12. Cách này không dùng làm trình diễn xâu kí tự?

A. Đặt xâu nhập cặp lốt nháy đơn.

B. Đặt xâu nhập cặp lốt nháy kép.

C. Đặt xâu nhập tía cặp lốt nháy kép.

D. Ghi như thông thường không tồn tại gì đặc biệt quan trọng.

Câu 13. Cho đoạn code sau:

Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Kết trái ngược của đoạn mệnh lệnh bên trên là gì?

A. 1

B. 2

C. 3

D. yes

Câu 14. Để thay cho thế kể từ hoặc cụm kể từ vày kể từ hoặc cụm kể từ không giống, tớ dùng hàm nào?

A. find()

B. len()

C. replace

D. remove()

Câu 15. Để biết độ cao thấp của list tớ sử dụng hàm:

A. type()

B. len()

C. sort()

D. pop()

Câu 16. Cho mảng a=[0,2,4,6]. Phần tử a[1]=?

A. 0

B. 2

C. 4

D. 6

Câu 17. Cho đoạn chương trình:

a=[1,2,3]

a.pop(2)

print(a)

Sau khi thực hiện đoạn chương trình bên trên thì danh sách a có các phần tử:

A. a=[1,2]

B. a=[2,3]

C. a=[1,3]

D. a=[2]

Câu 18. Cho đoạn chương trình:

a=[1, 2, 3]

a.insert(0, 2)

print(a)

Sau khi thực hiện đoạn chương trình bên trên thì danh sách a có các phần tử:

A. a=[1, 2, 0, 3]

B. a=[1, 0, 2, 3]

C. a=[2, 1, 2, 3]

D. a=[1, 2, 2, 3]

Câu 19. Hãy lựa chọn báo lỗi đích, sau thời điểm tiến hành câu mệnh lệnh sau:

int(‘abc’)

A. TypeEror

B. NameError

C. ValueError

D. IndexError

Câu đôi mươi. Khi tiến hành lần lỗi nhập công tác và kiểm demo, tài liệu kiểm demo tạo thành bao nhiêu nhóm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 21. Để gỡ lỗi, tiến hành thao tác này sau đây:

A. Debug > Debugger

B. Edit > Debugger

C. Option > Debugger

D. Shell > Debugger

Câu 22. Khẳng định nào tại đây là sai?

A. Lỗi ngữ nghĩa là lỗi khó phát hiện nhất.

B. Ngôn ngữ lập trình Python cung cấp công cụ Debug để gỡ lỗi .

C. Lỗi ngoại lệ là lỗi xảy đi ra khi chương trình đang được chạy, một lệnh nào đó ko thể thực hiện. Lỗi này sẽ được hiển thị tức thì bên trên màn hình.

D. Truy vết để tìm lỗi là một quá trình vô cùng đơn giản, ko tốn thời gian giảo.

Câu 23. Có bao nhiêu loại công tác dịch?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 24. Bước viết chương trình là:

A. Lựa chọn lựa cách tổ chức triển khai tài liệu và dùng ngữ điệu thiết kế nhằm điễn đạt đích thuật toán.

B. Xác tấp tểnh những độ quý hiếm tiếp tục cho tới và quan hệ thân thiết bọn chúng.

C. Tìm thuật toán kết hợp bước xác định bài toán, kết hợp mối quan lại hệ giữa các đại lượng đã cho tới với những giá trị cần tìm, đồng thời xác định cách tổ chức dữ liệu có thể sử dụng tương ứng với thuật toán đó.

D. Dùng các bộ dữ liệu sự so sánh để kiểm thử và hiệu chỉnh chương trình.

Câu 25. Khẳng định nào tại đây là sai?

A. Lập trình viên đem thời cơ thao tác làm việc ở những địa điểm trong những cấp cho tổ chức chính quyền, cấp cho cỗ ngành, cơ quan chính phủ.

B. Các khối hệ thống ngân hàng, tài chủ yếu hoặc cá nhân đều cần dùng khối hệ thống ứng dụng phức tạp, đem tính nhiệm vụ cao. Từ cơ, cởi đi ra nhiều thời cơ rộng lớn cho tới những người dân design và thiết kế.

C. Thế giới technology thay cho thay đổi từng giây, từng phút, từng ngày. Những kiến thức và kỹ năng được học tập tiếp tục nhanh chóng bị cũ, nên là cần học hành không ngừng nghỉ.

D. Những nghề ngỗng nằm trong group design và thiết kế chỉ rất có thể thực hiện ở phòng ban cá nhân.

Câu 26. Công đoạn thiết kế phần mềm là:

A. Phân tích nhu ước của cộng đồng cần phục vụ, xác định vai trò của phần mềm, xác định vấn đề đầu vào, đầu đi ra của hệ thống phần mềm cần xây dựng.

B. Chuyển những tế bào tả ở bản thiết kế thành các lệnh thực hiện được bên trên máy tính để máy tính “hiểu” và “thực hiện” đúng bám theo thiết kế.

C. Chuyển các yêu thương ước về phần mềm thành bản thiết kế phần mềm.

D. Thực hiện nghiệp vụ thử nghiệm sản phẩm coi có khiếm khuyết gì ko để khắc phục kịp thời trước khi phần mềm đến tay người sử dụng.

Câu 27. Những kiến thức và kỹ năng này ở bậc học tập phổ thông tiện ích nhất nếu như sau đây em ham muốn thao tác làm việc nhập nghành nghề dịch vụ cải tiến và phát triển phần mềm?

A. Toán, Văn, Anh

B. Toán, Tin, Anh

C. Anh, Toán, Mỹ thuật

D. Văn, Mỹ thuật, Anh

Câu 28. Đâu không cần là thành phầm của nghề ngỗng thiết kế trang web, trò nghịch ngợm, khí giới di động?

A. Mẫu áo dài

B. Giao diện trang bán sản phẩm trực tuyến

C. Nhân vật nhập trò nghịch ngợm trực tuyến    

D. Ứng dụng tuột sức mạnh năng lượng điện tử

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Viết công tác nhập nhập kể từ keyboard một list những số vẹn toàn, tiếp sau đó, thực hiện:

- Thay thế những thành phần âm vày -1, thành phần dương vày 1, không thay đổi những thành phần độ quý hiếm 0.

- Đưa đi ra màn hình hiển thị list cảm nhận được.

Câu 2. (1 điểm) Tại sao cần tạo ra nhiều cỗ tài liệu nhập không giống nhau nhằm kiểm demo chương trình?

Câu 3. (1 điểm) Xét bài bác toán: Đội Trúc Xanh bao gồm 3 các bạn An, Thuỳ và Minh hàng đầu nhập cuộc đua về ca dao, phương ngôn nước ta. Cách trao giải của Ban tổ chức triển khai cũng tương đối khác biệt. Trên bàn bày một sản phẩm n túi kẹo, bên trên túi kẹo loại i đem ghi số vẹn toàn ai, là con số kẹo vào trong túi (ai ≥ 0). Đội thắng cuộc được phép tắc lựa chọn những túi kẹo đem con số phân chia không còn cho tới 3. Đội Trúc Xanh ra quyết định tiếp tục lựa chọn không còn toàn bộ những túi đem kẹo và được phép tắc lấy. Sau cơ kể từ từng túi, từng người ăn một cái kẹo. Phần kẹo sót lại được triệu tập và chia đều cho 2 bên nhằm từng các bạn đem về cho tới em trong nhà. Hãy xác lập, từng các bạn tiếp tục ăn từng nào cái kẹo và đem về ngôi nhà từng nào cái.

Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

Em hãy thiết kế giải vấn đề bên trên. Trước khi thiết kế cần thiết tóm lược vấn đề, xác lập thuật toán và cơ hội tổ chức triển khai tài liệu.

Dữ liệu: Nhập nhập kể từ khí giới nhập chuẩn:

- Dòng thứ nhất chứa chấp số vẹn toàn n (1n105).

- Dòng loại nhị chứa chấp n số vẹn toàn a1, a2, …, an (0ai104, i = 1, 2, …, n)

Kết quả: Đưa đi ra khí giới đi ra chuẩn chỉnh nhị số vẹn toàn là con số kẹo ứng với số kẹo từng các bạn tiếp tục ăn và số kẹo từng các bạn đem về, những số thể hiện bên trên và một dòng sản phẩm.

Ví dụ:

Input

Output

9

25 16 11 12 14 0 8 30 21

3

18

……………………. Hết …………………….

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ SỐ 1

I. Trắc nghiệm (7 điểm)

- Mỗi câu đích ứng với 0,25 điểm.

1. C

2. B

3. C

4. D

5. B

6. B

7. C

8. C

9. C

10. B

11. B

12. D

13. A

14. C

15. B

16. B

 17. A

18. C

19. C

20. C

21. A

22. D

23. B

24. A

25. D

26. C

27. B

28. A

II. Tự luận (3 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(1 điểm)

Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

1,0

Câu 2

(1 điểm)

Các lỗi ngữ nghĩa thì khó khăn phân phát hiện tại rộng lớn, chỉ rất có thể đoán nhận và nhìn thấy trải qua để ý thành phẩm tiến hành công tác với những cỗ tài liệu không giống nhau.

1,0

Câu 3

(1 điểm)

Tóm tắt vấn đề (Mô hình toán học)

Cho:

- Số vẹn toàn n, (1 n105) và n số vẹn toàn a1, a2, .., an (0 ≤ ai  ≤104, i = 1, 2, .., n).

Yêu cầu:

- Xác tấp tểnh k là con số ai to hơn 0 và phân chia không còn cho tới 3.

- Tính tổng (ai – 3)/3 với những ai tìm ra.

Thuật toán và cơ hội tổ chức triển khai dữ liệu

- Bước 1. Nhập tài liệu nhập (dùng loại list cho tới sản phẩm n số nguyên).

- Bước 2. Chuẩn bị tích luỹ con số và tổng: k = 0, s = 0.

- Bước 3. Duyệt với từng i: Nếu ai > 0 và ai phân chia không còn cho tới 3 thì tăng k và tích luỹ ai nhập s.

- Bước 4. Đưa đi ra k và (s - 3k)/3.

Tham khảo công tác sau:

Đề đua Học kì 2 Tin học tập 10 Cánh diều đem đáp án (10 đề)

0,25

0,25

0,5

Xem demo Đề CK2 Tin 10 CD
Lưu trữ: Đề đua Tin học tập 10 Học kì 2 (sách cũ)

Xem thêm thắt cỗ đề đua Tin học tập 10 mới mẻ năm 2023 tinh lọc khác:

 • Đề đánh giá Tin học tập 10 Giữa học tập kì 1 đem đáp án (10 đề)
 • Đề đua Tin học tập 10 Giữa kì một năm 2023 đem đáp án (10 đề)
 • Đề đua Học kì 1 Tin học tập 10 đem đáp án (10 đề)
 • Đề đánh giá Tin học tập 10 Giữa học tập kì 2 đem đáp án (10 đề)
 • Đề đua Tin học tập 10 Giữa kì hai năm 2023 đem đáp án (10 đề)

Đã đem điều giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Xem thêm: lập phương trình hóa học lớp 8

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học