trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm

Câu hỏi:

07/05/2020 28,433

B. cos2x-π2=2π3

Bạn đang xem: trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án là B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khối nhiều diện đều loại {3;4} sở hữu số cạnh là:

A. 10

B. 12

C. 14

D. 8

Câu 2:

Tìm toàn bộ những độ quý hiếm của thông số m nhằm hàm số y=m-1x3+m-1x2-2m+1x+5 nghịch vươn lên là bên trên luyện xác lập.

A. -54m1

B. -27m<1

C. -72m<1

D. -27m1

Câu 3:

Cho hàm số f(x) = cos2x - cosx + 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số bên trên  là

A. -18

B. -14

Xem thêm: đề toán học kì 2 lớp 2

C. 19

D. 1

Câu 4:

Gọi M là độ quý hiếm lớn số 1 của hàm số y=x3-3x2+x+m xét bên trên đoạn [2;4], m0 là độ quý hiếm của thông số m nhằm M đạt độ quý hiếm nhỏ nhất. Mệnh đề nào là tại đây trúng.

A. 1<m0<5

B. -7<m0<-5

C. -4<m0<0

D. m0<-8

Câu 5:

Cho hình chóp S.ABCD sở hữu lòng ABCD là hình vuông vắn lối chéo cánh AC=2a2. Mặt mặt mày SAB là tam giác đều và trực thuộc mặt mày bằng phẳng vuông góc với (ABCD). Thể tích của khối chóp S.ABCD là:

A. a3

B. 4a333

C. a336

D. 2a333

Câu 6:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số fx=x3+3x+1 trên đoạn [1;3] là

A. 3

B. 6

C. 5

D. 37

Xem thêm: sở giáo dục bến tre