trục tọa độ đề các

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Một Hệ tọa phỏng Descartes (tiếng Anh: Cartesian coordinate system) xác xác định trí của một điểm (point) bên trên một phía phẳng lì (plane) mang đến trước bởi vì một cặp số tọa phỏng (x, y). Trong số đó, xy là 2 độ quý hiếm được xác lập bởi vì 2 đường thẳng liền mạch được đặt theo hướng vuông góc cùng nhau (cùng đơn vị chức năng đo). 2 đường thẳng liền mạch cơ gọi là trục tọa phỏng (coordinate axis) (hoặc giản dị là trục); trục ở ngang gọi là trục hoành, trục đứng gọi là trục tung; nút giao nhau của 2 đàng gọi là gốc tọa phỏng (origin) và nó có mức giá trị là (0, 0).

Bạn đang xem: trục tọa độ đề các

Hệ tọa phỏng này là ý tưởng phát minh trong phòng toán học tập và triết học tập người Pháp René Descartes thể hiện tại nhập năm 1637 nhập nhị nội dung bài viết của ông. Trong phần nhị của bài xích Phương pháp luận (Descartes) (tiếng Pháp: Discours de la méthode, tựa Pour bien conduire rơi raison, et chercher la vérité dans les sciences), ông tiếp tục reviews ý tưởng phát minh mới nhất về sự xác xác định trí của một điểm mạnh vật thể bên trên một mặt phẳng bằng phương pháp sử dụng nhị trục uỷ thác nhau nhằm đo. Còn nhập bài xích La Géométrie, ông cải cách và phát triển thâm thúy rộng lớn định nghĩa bên trên.

Descartes là kẻ tiếp tục đem công thống nhất đại số và hình học tập Euclide. Công trình này của ông đem tác động tới sự cải cách và phát triển của ngành hình học tập giải tích, tích phân, và khoa học tập phiên bản loại.

Ngoài rời khỏi, ý tưởng phát minh về hệ tọa phỏng hoàn toàn có thể được không ngừng mở rộng rời khỏi không khí thân phụ chiều (three-dimensional space) bằng phương pháp dùng 3 tọa phỏng Descartes (nói cách tiếp là thêm 1 trục tọa phỏng vào một trong những hệ tọa phỏng Descartes). Một cơ hội tổng quát mắng, một hệ tọa phỏng n-chiều hoàn toàn có thể được thi công bằng phương pháp dùng n tọa phỏng Descartes (tương đương với n-trục).

Hệ tọa phỏng bên trên mặt mày phẳng lì (2 chiều)[sửa | sửa mã nguồn]

Là 2 trục vuông góc x'Ox và y'Oy nhưng mà bên trên này đã lựa chọn 2 vectơ đơn vị chức năng , sao mang đến phỏng nhiều năm của 2 véc-tơ này bởi vì nhau

Trục x'Ox (hay trục Ox) gọi là trục hoành.

Trục y'Oy (hay trục Oy) gọi là trục tung.

Điểm O được gọi là gốc tọa phỏng

Tọa phỏng vecto[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu thì cặp số (x;y) được gọi là tọa phỏng của vecto . x được gọi là hoành phỏng và hắn được gọi là tung phỏng của .

Ký hiệu

Tọa phỏng điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Mỗi điểm M được xác lập bởi vì một cặp số M(x,y), được gọi là tọa phỏng điểm M, x được gọi là hoành phỏng và hắn được gọi là tung phỏng của điểm M

Tính chất:

Tìm tọa phỏng của vecto biết tọa phỏng điểm đầu và cuối[sửa | sửa mã nguồn]

Cho 2 điểm , khi cơ tao đem

Độ nhiều năm vecto và khoảng cách thân thiết 2 điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Cho , khi cơ là phỏng nhiều năm của vectơ

Cho 2 điểm , khi cơ phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp AB hoặc khoảng cách thân thiết A và B là

Góc thân thiết 2 vecto[sửa | sửa mã nguồn]

Cho . Gọi là góc thân thiết 2 vecto . Khi cơ

Một số biểu thức tọa độ[sửa | sửa mã nguồn]

Cho tao đem

Cho tao có

Cho đoạn trực tiếp AB đem , Khi cơ là tọa phỏng trung điểm đoạn trực tiếp AB

Cho đem , , khi cơ là tọa phỏng trọng tâm của

Xem thêm: các công thức đạo hàm cơ bản

Hệ tọa phỏng nhập không khí (3 chiều)[sửa | sửa mã nguồn]

Là 3 trục vuông góc nhau từng song một x'Ox, y'Oy, z'Oz nhưng mà bên trên này đã lựa chọn 3 véc-tơ đơn vị chức năng , , sao mang đến phỏng nhiều năm của 3 véc-tơ này bởi vì nhau

Trục x'Ox (hay trục Ox) gọi là trục hoành.

Trục y'Oy (hay trục Oy) gọi là trục tung.

Trục z'Oz (hay trục Oz) gọi là trục cao.

Điểm O được gọi là gốc tọa độ

3 trục tọa phỏng rằng bên trên vuông góc cùng nhau tạo ra trở nên 3 mặt mày phẳng lì tọa phỏng là Oxy, Oyz và Ozx vuộng góc cùng nhau từng song một

Tọa phỏng của điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Trong không khí, từng điểm M được xác lập bởi vì cỗ số M(x,y,z). và ngược lại, cỗ số này được gọi là tọa phỏng của điểm M, x được gọi là hoành phỏng, hắn được gọi là tung phỏng và z được gọi là cao phỏng của điểm M.

Tính chất

Tọa phỏng của vector[sửa | sửa mã nguồn]

Trong không khí, mang đến vectơ , khi cơ cỗ số (x;y;z) được gọi là tọa phỏng của vecto .

Ký hiệu:

Liên hệ thân thiết tọa phỏng vectơ và tọa phỏng điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Cho 2 điểm , khi cơ tao đem

Cho điểm , khi cơ tao đem và ngược lại

Độ nhiều năm vecto và khoảng cách thân thiết 2 điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Cho , khi cơ là phỏng nhiều năm của vectơ

Cho 2 điểm , khi cơ phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp AB hoặc khoảng cách thân thiết A và B là

Góc thân thiết 2 vecto[sửa | sửa mã nguồn]

Cho . Gọi là góc thân thiết 2 vecto . Khi đó

Một số biểu thức tọa độ[sửa | sửa mã nguồn]

Cho tao đem

Xem thêm: cầm bá thước

Cho tao có

Cho đoạn trực tiếp AB đem , Khi cơ là tọa phỏng trung điểm đoạn trực tiếp AB

Cho đem , , khi cơ là tọa phỏng trọng tâm của

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. Sách giáo khoa Toán 7 tập luyện 1
 2. Sách giáo khoa Hình học tập lớp 10
 3. Sách giáo khoa Hình học tập lớp 10 nâng cao
 4. Sách giáo khoa Hình học tập lớp 12
 5. Sách giáo khoa Hình học tập lớp 12 nâng cao

Đọc thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Không gian lận nhiều chiều
 • Hình học tập phi Euclide
 • Không-thời gian
 • Hệ tọa phỏng cực
 • Hình học tập Euclid

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Weisstein, Eric W., "Cartesian Coordinates" kể từ MathWorld.
 • Đại số vectơ và cách thức tọa phỏng Lưu trữ 2006-06-22 bên trên Wayback Machine