vecto pháp tuyến của mặt phẳng oxy

Câu hỏi:

18/06/2019 38,568

Đáp án B

Bạn đang xem: vecto pháp tuyến của mặt phẳng oxy

Mặt phẳng (Oxy): z=0  một véc-tơ pháp tuyến  

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong không khí Oxyz, mặt mày bằng phẳng (Oxy) đem phương trình là:

A. z = 0

B. x + hắn + z = 0

C. y = 0

D. x = 0.

Câu 2:

Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, mang lại 3 điểm M(3;0;0), N(0;-2;0), P(0;0;1). Mặt bằng phẳng (MNP) đem phương trình:

Câu 3:

Trong không khí Oxyz, tìm hiểu phương trình mặt mày phẳng (α) cắt tía trục Ox, Oy, Oz theo thứ tự bên trên tía điểm A(-3;0;0), B(0;4;0), C(0;0;-2).

A. 4x + 3y - 6z + 12 = 0

B. 4x + 3y + 6z + 12 = 0

C. 4x - 3y + 6z + 12 = 0

Xem thêm: bài thi vào lớp 6

D. 4x - 3y + 6z - 12 = 0.

Câu 4:

Trong không khí với hệ toạ phỏng Oxyz, phương trình này sau đấy là phương trình của mặt mày bằng phẳng Oxz?

A. y = 0

B. x = 0

C. z = 0

D. y - 1 = 0.

Câu 5:

Trong không khí Oxyz, mang lại mặt mày bằng phẳng (P): 3x + 2y - z + 1 = 0. Điểm này tiếp sau đây nằm trong (P) ?

A. N(0;0;-1)

B. M(-10;15;-1)

C. E(1;0;-4)

D. F(-1;-2;-6).

Câu 6:

Trong không khí với hệ tọa phỏng Oxyz, mặt mày bằng phẳng (P):2x + 3y + 4z - 12 = 0 tách trục Oy bên trên điểm đem tọa phỏng là:

A. (0;4;0)

B. (0;6;0)

C. (0;3;0)

Xem thêm: đa giác đều 10 cạnh

D. (0;-4;0).