vted toán cao cấp

Chi tiết khóa học

KHOÁ PRO S1 - MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Bạn đang xem: vted toán cao cấp

 • Đối tượng: Khoá học tập giành cho SV năm nhất hệ CĐ, ĐH khối ngành Kinh tế

Sinh viên những ngôi trường ĐH tại đây hoàn toàn có thể học tập được full bộ này:

- ĐH Kinh Tế Quốc Dân

- ĐH Ngoại Thương

- ĐH Thương Mại

- Học viện Tài Chính

- Học viện ngân hàng

- ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

Chương trình học tập bao gồm những chương sau: 

Xem thêm: trường thpt nguyễn hữu thọ quận 4 tphcm

CHƯƠNG I - KHÔNG GIAN VÉCTƠ THỰC N CHIỀU

Bài 1: Hệ phương trình tuyến tính và cách thức khử ẩn liên tiếp(Phép khử Gauss)

Bài 2: Không gian dối véctơ thực n chiều

Bài 3: Độc lập tuyến tính và dựa vào tuyến tính

Bài 4: Thương hiệu của không khí véctơ

Bài 5: Hạng của một hệ véctơ

CHƯƠNG II - MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

Bài 1: Ma trận

Bài 2: Định thức của quỷ trận và những đặc thù của tấp tểnh thức

Bài 3: Các cách thức tính tấp tểnh thức của quỷ trận

Bài 4: Phép nhân quỷ trận và quỷ trận nghịch tặc đảo

Bài 5: Ma trận nghịch tặc đảo

Bài 6: Hạng của quỷ trận

CHƯƠNG III - HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT

Bài 1: Hệ phương trình Cramer

Bài 2: Hệ phương trình tuyến tính tổng quát

Bài 3: Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Bài 4: Mô hình Input - Output của Leontief

Bài 5: Mô hình thăng bằng thị ngôi trường và thăng bằng kinh tế tài chính vĩ mô

CHƯƠNG IV - GIỚI THIỆU MỘT SỐ DẠNG ĐỀ THI

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 01)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 02)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 03)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 04)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 05)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 06)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 07)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 08)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 09)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 010)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 011)

Đề đua kết đốc học tập phần Toán thời thượng 1 cho những ngôi nhà kinh tế tài chính - Đại số tuyến tính (Đề số 012)

Xem cụ thể rộng lớn bên trên mục lục khoá học tập bên dưới. So với 1 khối ngành kỹ năng, khoá học tập này sẽ không bao hàm những chương Tập ăn ý, Logic, Số phức, Ánh xạ tuyến tính, Dạng toàn phương và Quy hoạc tuyến tính.

 • Hiện bên trên Vted.vn kiến tạo 2 khoá học tập Toán thời thượng 1 và Toán thời thượng 2 dành riêng cho sinh viên năm nhất hệ Cao đẳng, ĐH khối ngành Kinh tế của toàn bộ những trường:

  1. Khoá: PRO S1 - MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
  2. Khoá: PRO S2 - MÔN TOÁN CAO CẤP 2 - GIẢI TÍCH 

  Khoá học tập cung ứng không thiếu kỹ năng và kiến thức và cách thức giải bài xích tập dượt những dạng toán kèm theo từng bài học kinh nghiệm. Hệ thống bài xích tập dượt tập luyện dạng Tự luận sở hữu điều giải cụ thể bên trên trang web sẽ hỗ trợ học tập viên học tập nhanh chóng và áp dụng chắc chắn là kỹ năng và kiến thức. Mục chi của khoá học tập giúp học tập viên đạt điểm A đua cuối kì những học tập phần Toán thời thượng 1 và Toán thời thượng 2 trong số ngôi trường kinh tế tài chính.

  Sinh viên những ngôi trường ĐH tại đây hoàn toàn có thể học tập được full bộ này:

  - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

  - ĐH Ngoại Thương

  - ĐH Thương Mại

  - Học viện Tài Chính

  Xem thêm: vẽ đồ thị hàm số y 2x 4

  - Học viện ngân hàng

  - ĐH Kinh tế ĐH Quốc Gia Hà Nội

  và những ngôi trường ĐH, ngành kinh tế tài chính của những ngôi trường ĐH không giống bên trên từng toàn nước...